Geplaatst op 31 januari 2018

Plandeel Centrum-oost

Door het verdwijnen van de barrière van de A2 ontstaat een natuurlijk nieuw centrumgebied aan de oostzijde van de stad. Grofweg strekt dit zich uit van de Scharnerweg tot aan de Voltastraat en van de Meersenerweg tot aan de Edisonstraat. Het is geen klassiek stadshart, maar een gebied met publieke voorzieningen op het gebied van winkels, onderwijs en cultuur met een hogere dichtheid van bebouwing.


In deze zone ligt een ontwikkelingsgebied, Vikingsite, dat wordt begrensd door de Cobbenhagenstraat, Noormannensingel, ANWB-flat en De Groene Loper. Dit plandeel ligt slechts gedeeltelijk binnen het plangebied van de Groene Loper, maar wordt wel vanuit dezelfde stedenbouwkundige principes vormgegeven.

Voor de ontwikkeling van dit gebied gelden de volgende randvoorwaarden:

  • Hogere bebouwingsdichtheid dan gemiddeld aan de Groene Loper
  • Streven naar functiemenging of transformeerbare gebouwen op een paar plekken op de Vikingsite
  • Bevorderen van een publieke plint
  • p
  • Parkeren geïntegreerd
  • West-oostverbindingen: straat met zicht op de Lourdeskerk en informele route naar voormalige Theresiaschool en buurtcentrum
  • Waar mogelijk integreren van bestaande bomen
  • Aansluitend aan de kwalitatieve vormgeving van de bebouwing aan de Noormannensingel

Terug naar overzicht Masterplan 2017