Geplaatst op 31 januari 2018

Plandeel Geusselt

Net ten zuiden van de noordelijke tunnelmond maakt De Groene Loper een bocht naar het oosten. Het gebied rond de tunnelmond is ruim groen ingericht en heeft een heuvelvormige topografie (de Geusseltbult). Op de Geusseltbult ligt een park waarop de woningen uit de aanliggende bouwvelden zicht hebben.

In het gebied zijn twee hoogte-accenten voorzien: één op de kop van de laan aan de westzijde van De Groene Loper en één op de Geusseltbult. Dit hoogte-accent neemt de kromming van De Groene Loper in haar plattegrond op en visualiseert de bocht van De Groene Loper in het stadssilhouet.


Tussen De Groene Loper en de uitrit van de bovenste tunnel ligt een bouwkavel. De ligging direct aan de tunnelmond sluit een woonfunctie uit voor dit gebouw. Het gebouw heeft een belangrijke functie om de tunnelmond af te schermen van de recreatieve Groene Loper. Het gebouw zal een architectonisch icoon vormen voor de automobilist die Maastricht in rijdt.


Het bouwprogramma aan de Geusseltbult (met uitzicht op de Geusseltbult) verleent de openbare ruimte statigheid. Voor de woningen aan de laan gelden dezelfde beeldkwaliteitsregels als voor de woningen aan De Groene Loper. De woningen zijn hoger en statiger dan gemiddeld, 3 à 4 bouwlagen, de bebouwing is gedifferentieerd. Dat wil zeggen: er is sprake van een korrel waarbij er nooit meer dan vier à zes keer hetzelfde pand naast elkaar kan staan (max 25m).

Terug naar overzicht Masterplan 2017