Geplaatst op 31 januari 2018

Verbinden Wyckerpoort en Wittevrouwenveld

Om de twee gescheiden wijken tot een geïntegreerd stadsdeel te maken zijn de dwarsverbindingen essentieel.

Van oost naar west zijn de volgende dwars verbindingen te onderkennen:

  1. Cobbenhagen- en Voltastraat
  2. De Kersenstrip, gesitueerd op de Prof. Quixstraat en de Schepen Roosenstraat
  3. De nieuwe straat naar de Generaal Eisenhouwerlaan (verlengde Generaal Simpsonstraat)
  4. Twee wandelroutes langs de voormalige Boksschool naar het Schepenplein

Cobbenhagen- en Voltastraat

De architectuur en de programmering van deze oost-westverbinding is erop gericht om een nieuw centrumgebied over De Groene Loper te trekken. Dit centrum start met de winkels aan de Voltastraat, het wijkcentrum, de Lourdeskerk en de voormalige Theresiaschool en loopt tot aan het station. Concreet betekent dit dat we op de hoeken van De Groene Loper met de Prof. Cobbenhagen- en de Voltastraat in de plint van de bebouwing, een horeca of commerciële bestemming mogelijk maken. In de aansluitende bebouwing in de Volta- en de Cobbenhagenstraat dient een grotere verdiepingshoogte te worden gerealiseerd en een woningtypologie die, indien gewenst, transformatie van woningbouw naar bedrijf aan huis faciliteert.

Prof. Quixstraat en de Schepen Roosenstraat

De tweede oost-westverbinding, de Kersenstrip, sluit aan op de bestaande poort naar het Old Hickoryplein. De Kersenstrip is een straat met een hoog verblijfsniveau, waar niet in geparkeerd wordt. Aan weerszijden is een ruime groene berm waarin kersenbomen staan. Het profiel met kersenbomen wordt doorgezet naar de Schepen Roosenstraat. Ook op De Groene Loper staat op het kruispunt een groepje kersenbomen. De op de straat gerichte architectuur maakt van De Kersenstrip een voorzijde. Daar waar zijtuinen grenzen aan de Kersenstrip zijn deze voorzien van een gemetselde muur met penanten en hagen.

Figuur 1: mogelijk eindbeeld Kersenstrip

Verlengde Generaal Simpsonstraat

Dit is een brede straat met ruimte voor laanbomen die het lommerrijke karakter van De Groene Loper en het plantsoen van de Generaal Eisenhowerlaan met elkaar verbindt. De gevels van de nieuwe woningen geven de straat een vertrouwd straatbeeld. Aan de Generaal Eisenhouwerstraat wordt een viertal woningen afgebroken ten behoeve van de nieuwe doorgang. Ook kunnen er een paar nieuw te bouwen woningen worden toegevoegd. De nieuwe woningen in de nieuwe straat en aan de Generaal Eisenhouwerstraat vormen een architectonische eenheid die de verbinding tussen de Groene Loper en Wyckerpoort zichtbaar en voelbaar maakt.

Figuur 2: mogelijk eindbeeld verlengde Generaal Simpsonstraat

Terug naar overzicht Masterplan 2017