16 december 2020

Van wie is de Groene Loper? #14

2020 op weg naar de finish

 

Aan het einde van 2020 kijkt Jan Janssen terug. Op mondkapjes, faceliften en fundamenten. Het nieuwe jaar brengt nieuwbouw en nieuwe bewoners. Vormen zij het antwoord op de vraag ‘Van wie is de Groene Loper?’

We zijn met z’n allen bezig met een indrukwekkende eindsprint, de eindsprint van een heel bewogen jaar. Het jaar 2020. Een jaar dat in de geschiedenisboeken zal terechtkomen met foto’s waarop mensen massaal een mondkapje dragen. Straks zullen generaties na ons zich afvragen wat in godsnaam aan de hand was?

Voor de Groene Loper was het eveneens een heel bijzonder jaar. De eerste bewoners namen hun intrek in het appartementengebouw dat als een stukje nostalgie is blijven staan langs de Groene Loper. Het heeft wel een gedaanteverandering ondergaan, is aangepast aan de huidige tijd en heeft een facelift gehad. De grote terrassen zijn bijzonder te noemen en zullen, zeker bij goed weer, voor de nodige reuring zorgen aan onze flaneerboulevard. 

Het gerenoveerde appartementengebouw (ook wel ‘Blok 8’ genoemd) aan de Groene Loper (fotograaf: Aron Nijs)

De woningen en appartementen op de hoek van de President Rooseveltlaan en de Professor Cobbenhagenstraat zitten ook in de eindspurt. Begin 2021 zullen de eerste bewoners hun intrek nemen en zullen de nu nog donkere woningen veranderen in warme, verlichte huizen. Tegen het eind van het jaar 2021 zullen we, als langjarige buurtbewoner, niet beter weten dan dat de woningen bij de leefomgeving horen. Het flatgebouw dat eertijds op die plek stond is helemaal van het netvlies verdwenen of met enige moeite reproduceerbaar.

Overal langs de Groene Loper verschijnen nu funderingen. Veelkleurige kabels en buizen steken uit de grond om ons te vertellen dat ze straks van groot belang zijn om de woningen, die er zullen verschijnen, te voorzien van elektra, telefoon, televisie, wifi, en noem maar op! Elke woning wordt verbonden met de rest van de wereld. De moderne tijd!

Blik door een bouwhek op de funderingen en veelkleurige kabels en buizen (fotograaf: Bert Janssen)

De eerste tijd in een nieuwe woning is een bijzondere tijd. Leren omgaan met de nieuwe ruimte. Zoeken, zoeken en nog eens zoeken. Leven tussen en vanuit de verhuisdozen. Vooraf is meestal een indeling gemaakt zodat aan de verhuizers gezegd kan worden: “deze doos moet op de eerste slaapkamer rechts, die doos moet in de keuken en die doos daar moet naar de studeerkamer, dat is de laatste kamer links.” Achteraf blijkt een andere indeling toch beter te zijn omdat de inschatting die op papier is gemaakt een papieren tijger blijkt te zijn.
Als naderhand alles op zijn plaats is gevallen en de avonden met de benen op de tafel zijn gekomen daalt over het algemeen de rust in de woning. Niet alleen de spullen maar ook wij hebben ons plekje gevonden.

Daarna volgt de fase van het ontdekken wie de nieuwe buren zijn. Vaak een spannend gebeuren omdat het hebben van goede buren voor een aanzienlijk deel het woongenot bepaalt.

2021 zal een bijzonder jaar worden voor de Groene Loper en de nieuwkomers aan de flaneerboulevard. Een warm thuisgevoel wens ik alle mensen die straks deel gaan uitmaken van deze bijzondere omgeving. De Groene Loper is dan een beetje van ons, maar voor een groot deel van hen, de nieuwkomers.

Jan Janssen