12 februari 2020

De bij als blikvanger

De bij speelt als blikvanger een prominente rol in het bevorderen van de biodiversiteit langs de Groene Loper. Maar een bij steekt toch; moeten we daar dan niet bang voor zijn? Welnee, zegt Peter Alblas van het CNME.

‘Wij richten ons niet op de honingbij, die in zwermen leeft en in bijenkasten honing maakt, maar op solitaire bijen. In Maastricht leven maar liefst 179 soorten solitaire wilde bijen. Dat is de helft van het totale aantal bijensoorten in Nederland. Nergens anders in ons land zijn dat er zoveel. Maastricht is dus bij wijze van spreken de bijenhoofdstad van Nederland. Daar komt bij dat solitaire bijen goed gedijen in de stad; voor vlinders kun je hier niet veel doen. Wil je dus iets aan de bedreigde insectenstand doen, dan is de solitaire bij een goede keuze. Zij is een goede bestuiver en heeft, anders dan de honingbij, niks te verdedigen. Dus steekt zij ook niet.’

Voor de gemeente Maastricht is het ondersteunen van de bij een belangrijk doel in het natuurbeleid. ‘We doen er veel aan om de bijen zich thuis te laten voelen in Maastricht’, zegt Asia Wierzchowska, landschapsarchitect bij de gemeente. ‘We zijn dan ook trots dat Nederland Zoemt ons in 2019 officieel heeft erkend als ‘Bijvriendelijke gemeente’. Dit is een symbool, maar eigenlijk gaat het vooral over de biodiversiteit. De bij leent zich goed om mensen voor de natuur te enthousiasmeren en geeft aan het bevorderen van de biodiversiteit aan de Groene Loper een verhaal en gezicht.’