12 februari 2020

Geschiedenis van biodiversiteit op de Groene Loper

Het bevorderen van de biodiversiteit stond niet in de oorspronkelijke opgave voor de gebiedsontwikkeling van A2 Maastricht. Via tal van tussenstappen is deze extra kans ontdekt en krijgt hij steeds meer vorm.

Wat is er al gedaan?

 • 2015: codesign-sessie over duurzaamheid;
 • 2016: inzaaien Groene Voorloper op toenmalige werkterreinen door kinderen van de Nutsschool en de Letterdoes, het CNME en buurtgenoten;
 • 2017: planten van groene reuzen-beukhagen (‘mussenflats’) op de Groene Loper;
 • 2017: vrije ontwerpoefening van bureau voor stedenbouw en landschapsarchitectuur West8 voor verdere verkleuring van de Groene Loper;
 • 2017: brede sessie over voorstellen voor biodiversiteit en uitlijning met de gemeentelijke visie en planning van het nieuwe groenstructuurplan;
 • 2018: gemeentelijk totaaloverzicht voor mogelijke locaties voor soortenrijkdom;
 • 2018: inzaaien bijenlint door kinderen van de Nutsschool en het CNME;
 • 2018: lancering van het manifest ‘Wij, de Maastrichtse natuur’;
 • 2018: studie van Deer Hunters in opdracht van de universiteit naar de groenbeleving op en langs de Groene Loper;
 • 2019: Ballast Nedam Development verwerft 4 sterren-keurmerk voor duurzame woningen;
 • 2019: Maastricht ontvangt eretitel ‘Bijvriendelijke gemeente’;
 • 2019: breed gedragen visie over biodiversiteit en bijenlint;
 • 2019: gemeente en projectbureau maken een ontwerp en leggen budget bij elkaar voor reeks van groene ingrepen;
 • 2019: planten bloembollen in de grasstroken van de Groene Loper en lavendel op de rotonde van de Scharnerweg, aanleg bloemenweides;
 • 2020: …