12 februari 2020

Natuurinclusief bouwen van vastgoed

Ballast Nedam Development ondersteunt het bevorderen van de biodiversiteit met een optelsom van kleine ingrepen in het vastgoed. Zo komt er langs de hele lengte van de vastgoedontwikkeling aan de Groene Loper een groene haag die de voortuinen van de woningen scheidt van de stoepen.

Verder neemt de vastgoedontwikkelaar in de gebouwen nestkasten op voor vleermuizen en gierzwaluwen. In de loop van het tweede kwartaal van 2020 komt de ontwikkelaar ook met informatie voor de nieuwe bewoners in het gebied over het zo groen mogelijk inrichten van de tuinen. Ook stelt Ballast Nedam Development samen met Vogelbescherming Nederland een speciaal ‘oplevercadeau’ samen. Kopers ontvangen dit bij het krijgen van de sleutel van hun nieuwe woning. Het cadeau bevat spullen die het leven voor vogels aan de Groene Loper aantrekkelijker moet maken.

Vooruitlopend op het ‘permanente’ bijenlint dat op de Groene Loper moet komen, heeft Ballast Nedam Development vier hectare toekomstige bouwgrond in laten zaaien met inheemse bloemenmengsels. Deze bloemenweelde wist in 2019, naast vele wandelaars, ook al 35 soorten wilde bijen naar het gebied te lokken, waaronder behoorlijk zeldzame. Door een goed beheer zullen dat er komende jaren zeker nog meer worden. Uiteindelijk wordt hier gebouwd, en zullen de nazaten van deze bijen op zoek gaan naar andere bijvriendelijke plekken. Aan de Groene Loper of elders in Maastricht moet dat lukken!