15 februari 2021

De locatie

De gemeente Maastricht heeft het gebied van en rondom het Leeuwenpark aangewezen als locatie voor het nieuwe kernkindcentrum. Met inbreng van de omgeving en op basis van verschillende expertsessies is de voormalige Theresiaschool aan het Leeuwenpark gekozen als 'de beste, meer definitieve' locatie.

Het Leeuwenpark

Het Leeuwenpark ligt ter hoogte van de wijken Wyckerpoort en Wittevrouwenveld. Het gebied is omgeven door de Theresiaschool, de Onze-Lieve Vrouwe-van-Lourdeskerk, het Trefcentrum, een Enexisgebouw en Essent locaties. Er zijn een aantal redenen voor deze locatie:

  • Een centrale plek in de omgeving van Wyckerpoort, Wittevrouwenveld, Heer en Scharn. 
  • Om het contact tussen verschillende groepen van mensen te stimuleren; bijvoorbeeld tussen jongere en oudere bewoners, tussen huidige en nieuwe bewoners, tussen bewoners met een brede en smalle beurs.
  • Om de wijken Wyckerpoort en Wittevrouwveld aan weerskanten van de Groene Loper met elkaar te verbinden.
  • Een groene omgeving biedt tal van mogelijkheden
  • Als een extra stimulans voor een omgeving die de inwoners uitnodigt om meer te bewegen.

Voormalige Theresiaschool meest kansrijk

Om ‘de beste, meer definitieve’ locatie van het nieuwe kernkindcentrum aan de Groene Loper te bepalen, konden huidige en toekomstige ouders/verzorgers en inwoners van het gebied eind 2020 hun ideeën en wensen laten weten via een omgevingsenquête. Naast de enquête is in vier expertsessies gekeken naar de voorkeurslocatie. Daarbij werden experts betrokken op het gebied van o.a. ruimtelijk ontwerp en financiën. De locatie van de voormalige Theresiaschool kwam naar voren als meest kansrijk. 

Artist Impression Kernkindcentrum Groene Loper

Blik op de Theresiaschool, de meest kansrijke locatie voor het kernkindcentrum (Foto: Aron Nijs)