15 februari 2021

Hoe verder?

Met ‘de beste locatie’ op zak gaat de ontwikkeling de volgende fase in: het komen tot 'het beste plan'.

In 2021/2022 worden de volgende stappen doorlopen door Stichting kom Leren, MIK & PIW Groep en gemeente Maastricht:

  • Opstellen van een businesscase en Programma van Eisen
  • Businesscase ter besluitvorming aan de gemeenteraad
  • Selectie van een architect en ontwerp
  • Start bouw kernkindcentrum

Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat het nieuwe kernkindcentrum haar deuren opent in 2023/2024.