16 november 2020

Omgevingsenquête onder de huidige en toekomstige ouders/verzorgers en inwoners

Van 17 november tot 8 december 2020 is een omgevingsenquête gehouden onder huidige en toekomstige ouders en inwoners. De enquête werd opgesteld en geëvalueerd door het ervaren en onafhankelijk onderzoeksbureau Flycatcher. De resultaten uit de enquête zijn meegenomen in het verdere proces.

Hoe ging men te werk?

Bureau Flycatcher stelde een anonieme link naar de online vragenlijst beschikbaar. Stichting kom Leren (basisonderwijs) en MIK Kinderopvang verspreidden de omgevingsenquête ook onder hun ouders/verzorgers. De omgevingsenquête werd daarnaast huis-aan-huis bezorgd bij alle woningen die met de voordeur of achtertuin grenzen aan de Groene Loper, en de woningen rondom het Leeuwenpark. Dit waren uiteindelijk 1.900 adressen. Hiermee wilden we de mensen die liever schriftelijk een vragenlijst invullen, de gelegenheid geven om mee te doen. Een schriftelijk exemplaar was ook op te vragen via 043-351 63 01.

Het resultaat

In totaal hebben 602 (toekomstige) inwoners en/of ouders de enquête ingevuld. Een boven verwachting hoge respons en betrokkenheid. Samen met het resultaat dat 76% van de respondenten positief staat tegenover de plannen voor het kernkindcentrum, een hoopgevend geluid voor het vervolgproces. Lees meer in het nieuwsartikel. In dit artikel kunt u uitgebreid lezen over de voorkeurslocatie, de stappen die gezet zijn en onderaan de pagina staan diverse documenten, waaronder het rapport van onderzoeksbureau Flycatcher over de resultaten van de enquête.

Zorgen en signalen

Uit de omgevingsenquête zijn ook diverse zorgen en signalen gekomen, bijvoorbeeld over de verkeersontwikkeling. Daarnaast doen meerdere mensen een oproep om de Groene Loper groen te houden. Gemeente Maastricht en Projectbureau A2 Maastricht hebben hier aandacht voor en gaan hier actief mee aan de slag. Net als met de mogelijkheden/alternatieven voor de huidige huurders van de Theresiaschool (waaronder het Werkhuis). In het vervolgproces gaat gemeente Maastricht in gesprek met hen.