15 februari 2021

Wat is een kernkindcentrum en waarom kiest Maastricht hiervoor?

In het algemeen is een kernkindcentrum een ‘hoofd-kindcentrum’ in een gebied met onderwijs, opvang en extra (zorg)ondersteuning om passend onderwijs en passende kinderopvang mogelijk te maken. Daarnaast kunnen er in het gebouw ook voorzieningen worden gehuisvest zoals jeugdgezondheidszorg (GGD Zuid-Limburg) en (school)maatschappelijk werk (Trajekt). Nauwe samenwerking met buurtnetwerken en andere maatschappelijke organisaties behoort ook tot de mogelijkheden. Vanuit het kernkindcentrum kan dienstverlening aan meerdere wijken worden geboden.

De belangrijkste voorwaarde voor een kernkindcentrum is dat het gericht is op zoveel mogelijk groepen in de samenleving: iedereen moet mee kunnen doen. In vaktermen wordt gesproken over inclusiviteit.

Bij de invulling van het centrum kunnen scholen en kinderopvang verder werken met bijvoorbeeld onderstaande aandachtspunten:  

  • Een grote sport-, speel- en ontmoetingsplek voor kinderen
  • Positieve gezondheid 
  • Gezonde voeding en leefstijl
  • Omgeving die uitnodigt om te (leren) bewegen
  • Mogelijkheden voor ontspanning en cultuur
  • Mogelijkheden voor natuur- en milieueducatie
  • Verbinding met de omgeving en de toekomstige ontwikkelingen voor voortgezet onderwijs
  • Eventuele samenwerking met maatschappelijke voorzieningen in de buurt
  • Ruimten die op bepaalde dagdelen beschikbaar zijn voor ondersteunende/zorgvoorzieningen.

> Meer lezen over de extra kansen van een kernkindcentrum

Waarom kiest Maastricht voor een kernkindcentrum? 

De gemeente Maastricht heeft haar visie op onderwijs in de stad geformuleerd onder het motto ‘Samen leren in Maastricht’. Zij wil vooruitkijken op toekomstgerichte vormen van onderwijs, leegstand van schoolgebouwen voorkomen en zorgen voor meer groen in de omgeving van kinderen. Daarom is het gemeentelijk beleid erop gericht om scholen en kinderopvang samen te brengen in (kern)kindcentra. Een kernkindcentrum draagt bij aan de groei en ontwikkeling van kinderen van 0 tot en met 12 jaar. In het ‘Integraal Huisvestingsplan Maastricht’ kiest de gemeente voor kindcentra op strategische plekken in de stad. Een van die strategische plekken is het gebied van en rondom het Leeuwenpark langs de Groene Loper. De gemeenteraad heeft besloten dat in dit gebied een nieuw kernkindcentrum komt.

Het wordt een veilige en gezonde leer- en leefgemeenschap waar iedereen zich gezien en gewaardeerd voelt. De verbinding tussen onderwijs, kinderopvang, natuur, bewegen en de omgeving is hierbij erg belangrijk. Het gebouw is daarom meer dan alleen een school. Bewoners kunnen er terecht voor uiteenlopende activiteiten gericht op kinderen. Aandacht voor positieve gezondheid, meer bewegen en een gezonde leefstijl staan centraal in het kernkindcentrum.

De bewoners van Wyckerpoort, Wittevrouwenveld, Scharn en Heer kunnen straks terecht in het kernkindcentrum voor uiteenlopende activiteiten gericht op kinderen.