16 november 2020

Welk voorwerk is gedaan? Welke besluiten zijn genomen? Wat ging vooraf?

Gemeentelijk besluit in 2019

De gemeenteraad van Maastricht heeft samen met alle schoolbesturen Primair Onderwijs en VVE-gecertificeerde kinderopvangorganisaties in de stad (waaronder komLeren en MIK & PIW groep) in december 2019 met de vaststelling van het ‘Integraal Huisvestingsplan Onderwijs’ bepaald dat het kernkindcentrum op het gebied van en rondom het Leeuwenparkje wordt ontwikkeld.

In gesprek met de omgeving

Het projectbureau A2 Maastricht faciliteert de interactie met experts en de omgeving om vanuit verschillende invalshoeken naar kansen en ideeën voor ‘de beste locatie’ van het kindcentrum te kijken. Dat begon in het voorjaar van 2020 met een inspiratiebijeenkomst waaraan zo’n 80 vertegenwoordigers van schoolbesturen in het basis- en middelbaar onderwijs tot gemeenteambtenaren, kinderopvang, buurtnetwerk, Trefcentrum, Werkhuis Maastricht Noordoost, kerkbestuur, Trajekt, de universiteit en woningcorporaties deelnamen. Tijdens deze bijeenkomst zijn een viertal ruimtelijke modellen met elkaar gedeeld. Het plan was om gedurende 2020 meer van dit soort bijeenkomsten te organiseren. Door corona was dit helaas onmogelijk. Daarom is gekozen om de omgeving via een enquête te betrekken. 

Dagblad De Limburger publiceerde een artikel over de toekomstige Groene Loper School.