15 januari 2020

In gesprek met voorzitters buurtnetwerken over eeuwfeest Wittevrouwenveld en Wyckerpoort

Wittevrouwenveld en Wyckerpoort bestaan in 2020 allebei 100 jaar. Dat mag gevierd worden. Samen. Het programma voor het jubileumjaar is gevarieerd. Met oog voor de karakters van beide wijken, maar vooral vanuit de gedachte om één te worden. We gingen in gesprek met de twee voorzitters van de buurtnetwerken: Gerard Prickaerts en Marcel Tonnaer.

Gerard Prickaerts en Marcel Tonnaer tijdens de gezamenlijke nieuwjaarsbijeenkomst van Wittevrouwenveld en Wyckerpoort

Een helend jaar

Stadsfilosoof Govert Derix noemt 2020 een helend jaar voor beide wijken. Marcel had eerst wat moeite met de term. “Het doet mij denken aan een ontstoken wond. Maar er worden straks bijvoorbeeld 40 sociale huurwoningen gebouwd aan de Groene Loper. Dat is wat mij betreft het helen in de praktijk. Zo komen we echt nader tot elkaar.” En als de wijken naar elkaar toegroeien, dan doen de buurtnetwerken dat ook. “Ten tijde van de tunnelwerkzaamheden werden we geregeld geïnformeerd door Projectbureau A2 Maastricht. Zo leerden we elkaar kennen. Dat komt nu heel goed van pas.”

Een flinke klus

Want de twee buurtnetwerken vroegen samen subsidie aan voor het organiseren van het jubileumjaar. “Dat was voor de gemeente Maastricht echt uniek. Met de Groene Loper wilden ze verbinding stimuleren en wij doen dit door een jaar lang allerlei activiteiten samen te organiseren”, vertelt Gerard. “Die subsidieaanvraag was een flinke klus, maar het is ons gelukt.” De gezamenlijk nieuwjaarsbijeenkomst was een perfect begin. “Ik vond het speciaal om mee te maken”, zegt Marcel na afloop. “We hadden nooit gedacht dat we dit voor elkaar zouden krijgen. En kijk eens wat een opkomst!” De andere wijken, Scharn en Heer, sluiten aan via  de Stichting Vrijheidspark.  

Nieuwe bewoners, nieuwe generatie

Halverwege dit jaar komen de nieuwe bewoners. Gerard: “Als je hen vraagt: in welke wijk woon je, Wittevrouwenveld of Wyckerpoort, dan zeggen ze ‘ik woon aan de Groene Loper’. Die nieuwe buren geloven in een nieuwe start. We hopen dat het eeuwfeest als een warm bad voor ze is.” Tegelijkertijd ziet hij dat mensen steeds meer consument worden. “Het is lastig om nieuwe vrijwilligers te vinden. Dat zie je overal en steeds meer organisaties gaan daardoor samenwerken. Wij ook. Kijk naar het krachtige jeugdwerk in Wittevrouwenveld. De kinderen uit Wyckerpoort kunnen daar misschien bij aansluiten. Zo zie je dat er een nieuwe generatie aankomt voor wie die gedroomde verbinding realiteit wordt.”

Het programma

Wat gaat er in 2020 dan allemaal gebeuren? “Met Pasen is er weer een Groene Loper Run, met deze keer een heuse marathonafstand. De Koning heeft tijdens zijn laatste verrassingsbezoek, in september 2019, gezegd ‘Ik kom terug’. Zal hij met Koningsdag ook bij de twee feestvierende wijken langskomen?” vraagt Marcel zich hardop af. Tijdens 4 mei is het opgeknapte Bevrijdingsmonument wederom het decor van Dodenherdenking. Een dag later komt het bevrijdingsvuur naar deze plek. “Wat mij betreft het teken dat 4 en 5 mei hier thuis horen”, stelt Gerard. “Wij hebben dan 75 jaar vrede, maar in onze buurten wonen ook mensen die gevlucht zijn voor oorlog in hun thuisland. Hen willen we graag betrekken bij Bevrijdingsdag. Een mooi initiatief van de studenten in onze wijken.”

Met Pinksteren opent het paviljoen, Restobar Mama, voor het eerst haar deuren. Het jaarlijkse Manus van Alles festival reikt in 2020 tot aan de Groene Loper. Marcel: “Als de eerste bewoners hun intrek in de nieuwe woningen nemen, wordt er een zomerconcert en barbecue gehouden. En de Happy Kids bestaan 25 jaar, dat vieren we ook.” Met Burendag op 26 september wordt hopelijk een oude traditie nieuw leven ingeblazen. “Dan houden we een feest op het Old Hickoryplein, zoals we dat vroeger ook deden”, vertelt Gerard. “In december is er een kerstwandeling. En de nieuwjaarsbijeenkomst is in 2021 in Wyckerpoort. Dan hopen wij ook een mooi boek te presenteren, zoals Wittevrouwenveld dat deed tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst in het Trefcentrum.”

Nieuwe tradities

Waar hopen de twee heren op met het jubileumjaar? Marcel: “Dat het programma wordt voortgezet in de jaren erna. Dat er nieuwe tradities worden geboren.” Gerard vult aan: “Ja, absoluut. Ik hoop dat mensen het jammer vinden dat het maar eenmalig is en ze enthousiast worden. Daar moeten we nu op investeren. Dan sluiten ze de volgende keer misschien aan bij de organisatie.”