7 september 2018

26 september: presentatie ontwerp-ambitienota 'Over het Spoor'

Tijdens de presentatie op woensdagavond 26 september om 19:00 uur in het stationsgebouw zal filosoof en schrijver Govert Derix zijn bijzondere kijk op de stationsomgeving toelichten. Daarna volgt een panelgesprek met belanghebbenden, bewoners en experts over de ontwerp-ambitienota onder leiding van Frans Pollux.

De ontwerp-ambitienota is bedoeld als voedingsbron voor het verdere debat. Wij vernemen graag uw mening over de beschreven ambities. Iedereen kan nu nog reageren en inbreng leveren via stadenspoor@maastricht.nl.

In een later stadium zal de ambitienota ‘Over het Spoor’ samen met de opbrengst uit al deze reacties voor besluitvorming voorgelegd worden aan de gemeenteraad.

Aanmelden

U bent van harte welkom op woensdag 26 september om 19:00 uur in het stationsgebouw (DIATO, Stationsplein 27). Graag aanmelden via stadenspoor@maastricht.nl, dan zorgt de organisatie voor voldoende zitplaatsen. Voor belangstellenden is op 26 september ook een exemplaar van de ontwerp-ambitienota ‘Over het Spoor’ verkrijgbaar.

Ontwerp-ambitienota 'Over het Spoor'

In het najaar van 2017 en het voorjaar van 2018 hebben bewoners, bedrijven, reizigers, bezoekers, belangstellenden, projectteam en expertteam inbreng geleverd voor de toekomstige inrichting van het stationsgebied.

Die inbreng heeft geleid tot de ontwerp-ambitienota ‘Over het Spoor’. In deze nota worden een drietal strategische doelen omschreven:

  • de ontwikkeling van een kopstation tot een internationaal knooppunt;
  • het opheffen van de spoorbarrière;
  • het ontwikkelen van de achterzijde van het station tot een tweede voorkant.

Als gevolg hiervan zijn een aantal sleutellocaties in de spoorzone benoemd. Op deze sleutellocaties is aanleiding voor een aanpassing van de openbare ruimte. Het gaat dan om o.a.: het stationsgebouw, de Stationsstraat e.o., het emplacement, een internationaal busstation aan de Meerssenerweg, de Voltastraat, de Duitse Poort, de Frankenstraat, de Scharnerweg en een verbinding naar de Brightlands Maastricht Health Campus.

Bekijk hier alle bijlage-rapporten.