12 oktober 2018

Verslag presentatie ontwerp-ambitienota online

Op woensdagavond 26 september werd de ontwerp-ambitienota 'Over het Spoor' gepresenteerd. In het stationsgebouw heeft filosoof en schrijver Govert Derix zijn bijzondere kijk op de stationsomgeving toegelicht. Daarna volgden een presentatie en een panelgesprek met belanghebbenden, bewoners en experts over de ontwerp-ambitienota onder leiding van Frans Pollux.

Download hier het verslag van de avond.


Reageren tot en met 21 oktober a.s.

De ontwerp-ambitienota is bedoeld als voedingsbron voor het verdere debat. Wij vernemen graag uw mening over de beschreven ambities. U kunt nog reageren op de nota tot en met 21 oktober via stadenspoor@maastricht.nl.

In een later stadium zal de ambitienota ‘Over het Spoor’ samen met de opbrengst uit al deze reacties voor besluitvorming voorgelegd worden aan de gemeenteraad.


Ontwerp-ambitienota 'Over het Spoor' en bijlage-rapporten

In het najaar van 2017 en het voorjaar van 2018 hebben bewoners, bedrijven, reizigers, bezoekers, belangstellenden, projectteam en expertteam inbreng geleverd voor de toekomstige inrichting van het stationsgebied.

Die inbreng heeft geleid tot de ontwerp-ambitienota ‘Over het Spoor’. In deze nota worden een drietal strategische doelen omschreven:

  • de ontwikkeling van een kopstation tot een internationaal knooppunt;
  • het opheffen van de spoorbarrière;
  • het ontwikkelen van de achterzijde van het station tot een tweede voorkant.

Als gevolg hiervan zijn een aantal sleutellocaties in de spoorzone benoemd. Op deze sleutellocaties is aanleiding voor een aanpassing van de openbare ruimte. Het gaat dan om o.a.: het stationsgebouw, de Stationsstraat e.o., het emplacement, een internationaal busstation aan de Meerssenerweg, de Voltastraat, de Duitse Poort, de Frankenstraat, de Scharnerweg en een verbinding naar de Brightlands Maastricht Health Campus.

Bekijk hier alle bijlage-rapporten.