16 november 2020

Omgevingsenquête onder de huidige en toekomstige ouders/verzorgers en inwoners

Vanaf 17 november wordt een omgevingsenquête gehouden onder huidige en toekomstige ouders en inwoners. De enquête wordt opgesteld en geëvalueerd door het ervaren en onafhankelijk onderzoeksbureau Flycatcher. Geïnteresseerden kunnen tot 8 december hun mening geven. De resultaten uit de enquête worden meegenomen in het verdere proces.
 
Bureau Flycatcher stelt een anonieme link naar de online vragenlijst beschikbaar. Stichting kom Leren (basisonderwijs) en MIK Kinderopvang verspreiden de omgevingsenquête ook onder hun ouders/verzorgers. 

De omgevingsenquête wordt daarnaast huis-aan-huis bezorgd in de straten direct grenzend aan de Groene Loper en de straten rondom het Leeuwenparkje. De huis-aan-huis-bezorging gebeurt op 23 en 24 november*). De vragenlijst moet uiterlijk 8 december binnen zijn. Het betreft ongeveer 1.500 adressen. Hiermee willen we de mensen die liever schriftelijk een vragenlijst invullen, de gelegenheid geven om mee te doen. Een schriftelijk exemplaar is ook op te vragen via 043-351 63 01.


*) De huis-aan-huis-verspreiding start later dan de online omgevingsenquête omdat de vragenlijst nog geprint moet worden.