16 november 2020

Op weg naar ‘de beste, meer definitieve locatie'

De planontwikkeling is in volle gang en wordt getrokken door gemeente Maastricht, Stichting kom Leren voor het basisonderwijs en MIK Kinderopvang*. Het projectbureau A2 Maastricht faciliteert de interactie met experts en de omgeving om vanuit verschillende invalshoeken naar kansen en ideeën voor ‘de beste, meer definitieve locatie’ van het kindcentrum te kijken. Dat begon eerder dit jaar met een inspiratiebijeenkomst waaraan vertegenwoordigers van schoolbesturen in het basis- en middelbaar onderwijs tot gemeenteambtenaren, kinderopvang, buurtnetwerk, Trefcentrum, Werkhuis Maastricht Noordoost, kerkbestuur, Trajekt, de universiteit en woningcorporaties deelnamen. Toen is de wens uitgesproken de dialoog met de omgeving verder uit te breiden.

*) MIK Kinderopvang is een van de organisaties die behoren tot MIK & PIW Groep, een maatschappelijke onderneming voor kinderopvang en sociaal werk.

Kijken vanuit verschillende invalshoeken

Inmiddels wordt er hard gewerkt om vanuit verschillende invalshoeken te komen tot een keuze voor 'de beste, meer definitieve locatie' in het gebied van en rondom het Leeuwenparkje. Daarbij worden tal van experts betrokken op het terrein van o.a. ruimtelijk ontwerp en financiën. En kunnen via een omgevingsenquête óók de bewoners van de omliggende wijken en toekomstige ouders/verzorgers hun mening geven.

Bijvoorbeeld: Wat kan de wisselwerking zijn tussen de omgeving van de Groene Loper en het nieuwe kernkindcentrum voor ontmoetingen, gezonde leefstijl, natuurlijke omgeving, veiligheid, bereikbaarheid en duurzaamheid? Wat kan een kernkindcentrum de omgeving bieden variërend van o.a. kinderopvang, buitenschoolse opvang, huiswerkbegeleiding, naschoolse activiteiten en sportvoorzieningen? Er zijn geen goede of foute antwoorden.