16 november 2020

Over de locatie

De gemeente Maastricht heeft het gebied van en rondom het Leeuwenparkje aangewezen als locatie voor het nieuwe kernkindcentrum. Dit ligt ter hoogte van de wijken Wyckerpoort en Wittevrouwenveld. Het gebied is omgeven door de Theresiaschool, De Onze-Lieve Vrouwe-van-Lourdeskerk, het Trefcentrum, een Enexisgebouw en Essent locaties. 

Het gebied van en rondom het Leeuwenparkje is aangewezen als locatie voor het nieuwe kernkindcentrum.

Er zijn een aantal redenen voor deze strategische locatie:

  • Een centrale plek in de omgeving van Wyckerpoort, Wittevrouwenveld, Heer en Scharn. 
  • Om het contact tussen verschillende groepen van mensen te stimuleren; bijvoorbeeld tussen jongere en oudere bewoners, tussen huidige en nieuwe bewoners, tussen bewoners met een brede en smalle beurs.
  • Om de wijken Wyckerpoort en Wittevrouwveld aan weerskanten van de Groene Loper met elkaar te verbinden.
  • Een groene omgeving biedt tal van mogelijkheden
  • Als een extra stimulans voor een omgeving die de inwoners uitnodigt om meer te bewegen.