15 december 2021

Onderwijscampus

Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar mogelijke locaties voor de vestiging van een onderwijscampus aan de Groene Loper. Op 30 november 2021 is een raadsinformatiebrief verzonden over de stand van zaken. Deze kunt u hier lezen.

Als de studies zijn afgerond, maken we dat bekend en delen we hoe het vervolgproces eruit ziet. Zodat buurtbewoners en geïnteresseerden weten hoe en wanneer ze erop kunnen reageren.