15 december 2021

Oude sportvelden en voormalig KPN-terrein

Hoe ver zijn de plannen voor een levendig Centrum Oost? 


Het gebied tussen de ANWB-flat en de Professor Cobbenhagenstraat, ofwel de oude sportvelden van het St. Maartenscollege en het voormalig KPN-terrein, wordt ook wel Centrum Oost genoemd. In 2022/2023 start de eerste fase van deze centrumontwikkeling.

Luchtfoto van de oude sportvelden (links) en het voormalig KPN-terrein (rechts)
Fotograaf: Aron Nijs

Even terug

Het terrein ligt al jaren braak en al menig plan is de revue gepasseerd. Hoe zat het ook alweer? Het gebied is bij de start van het A2-project aangeduid als een toekomstig levendig, nieuw kloppend ‘Hartje Oost’.

Oude sportvelden

Van sport, naar opslag, naar bikepark…

Op de ‘oude sportvelden’ tegenover het St. Maartenscollege wordt al sinds de start van het A2-project (in 2003) niet meer gesport. Jarenlang werden ‘de sportvelden’ gebruikt voor de opslag van bouwmaterialen tijdens de aanleg van de tunnel. De laatste jaren was de locatie in gebruik als tijdelijk bikepark. 

…naar nieuwe woningen

De keuze voor de Groene Loper als ‘beste plan’ in 2009 betekent dat hier uiteindelijk woningen komen. Eind 2022 of begin 2023 gaat hiervoor de schop in de grond. Er komen ongeveer 140 woningen. De opdracht voor het uitwerken van het bouwplan van Ballast Nedam Development ligt bij twee architectenbureaus. Naar verwachting wordt de vergunningsprocedure in de tweede helft van 2022 doorlopen.

Diverse functies op het KPN-terrein

Met nieuwe woningen op de oude sportvelden versterk je het woonklimaat, maar daarmee heb je nog geen levendig centrum. Dat is wel mogelijk door op het naastgelegen voormalige KPN-terrein niet alleen woningen maar ook andere functies mogelijk te maken. Zoals bijvoorbeeld onderwijs en sportvoorzieningen. In 2022 zal duidelijk worden of dit mogelijk is.