15 december 2021

Voormalig Mosaterrein

In Wyckerpoort-Noord ligt het terrein van de voormalige fabriek van Mosa Porselein al bijna een kwart eeuw braak. Hier leest u wat er met het terrein aan de Meerssenerweg gaat gebeuren. 

Wonen

Wijkontwikkelingsmaatschappij Maastricht is eigenaar van het terrein. Samen met gemeente Maastricht en Projectbureau A2 Maastricht zijn zij momenteel bezig met plannen om van het terrein een nieuw woongebied te maken. Er komen zowel koop- als huurwoningen voor een brede doelgroep. Van starters en eenpersoonshuishoudens tot gezinnen en ouderen. Ook komen er sociale huurwoningen. 

Plangebied terrein Mosa Porselein

Groen

In het plan is veel ruimte voor groen. Het sluit aan bij hoe de buurt eromheen is en bij de ontwikkelingen van de Groene Loper. Het voormalige Mosaterrein wordt een groene uitloper richting de binnenstad. 

Planning

Naar verwachting worden de plannen begin 2022 afgerond. Dan kunnen we ook de tekeningen van hoe het gaat worden met u delen.

De eerste werkzaamheden starten eind 2022/begin 2023. In de komende maanden, en afhankelijk van de coronamaatregelen, worden buurtbewoners en andere geïnteresseerden verder geïnformeerd.

Ligging van het terrein van Mosa Porselein in Wyckerpoort-Noord