15 december 2021

Woningbouw: van fundament tot verhuisdoos

Er wordt volop gebouwd aan de Groene Loper. In totaal ontwikkelt Ballast Nedam Development er ruim 1000 nieuwe, duurzame woningen en appartementen. De eerste bewoners zijn inmiddels verhuisd. Veel woningbouwplannen zijn in voorbereiding of in aanbouw. Hieronder leest u meer over de huidige stand van zaken van de woningbouw. 

Aan de noordzijde

In het noordelijke deel van de Groene Loper komen in totaal 380 duurzame woningen en appartementen. Van herenhuizen en stadswoningen tot koop- en huurappartementen. Deze worden in verschillende fases gebouwd en opgeleverd. 

 • Fase 1 bestaat uit 60 woningen en 60 appartementen op de hoek met de Professor Cobbenhagenstraat en aan de President Rooseveltlaan. Deze zijn opgeleverd en bewoond. 
 • Ruim 220 woningen en appartementen zijn op dit moment in aanbouw:
  • Fase 2a is gelegen aan de President Rooseveltlaan. Het eerste deel van deze 46 stadswoningen en herenhuizen wordt waarschijnlijk nog in 2021 opgeleverd en de rest begin 2022. 
  • Appartementengebouw ‘De Börgemeister’ met 34 vrije sector huurappartementen, fase 2b, op de hoek van de President Rooseveltlaan en de Schepen Roosenstraat zijn medio 2022 gereed.
  • Op de hoek van de Groene Loper en de Kolonel Millerstraat is fase 2c in aanbouw. Deze fase bestaat uit 10 herenhuizen, 32 koopappartementen, 38 middenhuur appartementen en 41 sociale huurappartementen. De eerste opleveringen zijn in 2e helft van 2022. 
  • Tussen de Kolonel Millerstraat en Generaal Eisenhowerstraat (fase 3a) wordt nu ook gebouwd. De oplevering van deze 21 vrije sector huurwoningen begint in het eerste kwartaal van 2022.
 • Ballast Nedam Development is van plan om begin 2022 te beginnen met de bouw van appartementengebouw ‘De Miller’: 38 koopappartementen, gelegen aan de Kolonel Millerstraat.

Blik op de nieuwbouw aan de noordzijde van de Groene Loper, fotograaf Aron Nijs

Aan de zuidzijde

Aan het zuidelijk deel van de Groene Loper komen ook nieuwe huizen, tussen de John F. Kennedysingel, de Groene Loper en de Adelbert van Scharnlaan. Dit plan heet Le Sud en bestaat straks uit verschillende appartementengebouwen, een woontoren en een wijk met energieneutrale stadsvilla’s en herenhuizen.

Le Sud wordt een groene wijk die in totaal uit zo’n 370 woningen bestaat in verschillende gebouwen: appartementengebouwen Jolie, Amélie, Odile, wijk Fleur en woontoren Beau. 

 

Stand van zaken

Appartementengebouwen: bouw van start

Ballast Nedam Development is bezig met de voorbereidingen om te kunnen beginnen met de bouw van de drie appartementengebouwen. De omgevingsvergunning voor deze drie gebouwen is definitief. De voorbereidende grondwerkzaamheden zijn in december van start gegaan.
 

Wijk met 91 woningen: in uitwerking

Het plan voor de wijk met 91 woningen wordt uitgewerkt. De gemeente moet de ontwerpen nog goedkeuren. Ballast Nedam Development verwacht de aanvraag voor de omgevingsvergunning hiervoor snel aan te vragen. Als de vergunning verleend wordt, worden de plannen gepubliceerd en liggen deze zes weken ter inzage. De start verkoop is naar verwachting in januari 2022.
 

Woontoren: in uitwerking

Voor de woontoren is Ballast Nedam Development samen met de gemeente Maastricht bezig met een aanpassing in het bestemmingsplan. Naar verwachting kan de bouw begin 2023 beginnen.
 

De plannen

Op onderstaand kaartje ziet u waar de nieuwe woningen en appartementen komen in het zuidelijk deel. Het gaat om:

 • Odile - 41 zorgappartementen (1)
 • Jolie - 34 koopappartementen (2)
 • Amélie - 36 koopappartementen (3), 
 • Beau - de woontoren (4)
 • Fleur - wijk met 91 grondgebonden woningen (5).
1. 41 zorgappartementen, Odile 

Op de hoek van de Dr. Nevenstraat en Sibemaweg komt een kleinschalig zorgconcept genaamd Het Gastenhuis. Dit richt zich op wonen voor mensen met dementie en bestaat uit zelfstandige huurappartementen. Het gebouw wordt 4 tot 5 lagen hoog. De start van de bouw staat gepland voor het einde van 2021. De bouw is waarschijnlijk klaar in de tweede helft van 2023.
 

2. 34 koopappartementen, Jolie

Op deze plek komt een gebouw met 34 koopappartementen in diverse afmetingen. Zo komen in dit gebouw maisonnettes, appartementen en penthouses. Het gebouw wordt 5 verdiepingen hoog. De verkoop is in de zomer van 2021 begonnen en al veel appartementen zijn inmiddels verkocht. De bouw van deze appartementen begint eind 2021. De appartementen zijn in de tweede helft van 2023 klaar voor bewoning.

Appartementengebouw Jolie

3. 36 koopappartementen, Amélie

Grenzend aan de woontoren komt een appartementengebouw met 36 koopappartementen. De verkoop van deze appartementen is in september 2021 begonnen en al veel appartementen zijn verkocht. De bouw van deze appartementen begint eind 2021. De eerste bewoners kunnen er in de tweede helft van 2023 gaan wonen.

Appartementengebouw Amélie

4. Woontoren, Beau

Aan de zuidzijde wordt de Groene Loper gemarkeerd met een woontoren van ongeveer 22 verdiepingen (circa 70 meter). In de toren komen zowel huur- als koopappartementen. De begane grond van dit gebouw is nog niet nader ingevuld, maar moet in ieder geval een aanvulling zijn op het woonprogramma en de woonomgeving. Het is de bedoeling een open en energieke uitstraling te realiseren, om de levendigheid van het gebied te bevorderen. 
 

5. 91 grondgebonden woningen, Fleur

In de rest van het gebied komen 91 grondgebonden woningen. Dit worden stadsvilla’s en herenhuizen. Deels komen er geschakelde twee-onder-een-kapwoningen en deels komen er chique, extra ruime herenhuizen. De verwachting is dat de verkoop van deze woningen start in januari 2022. Halverwege 2022 wordt begonnen met de bouw en de oplevering staat gepland voor eind 2023. 
 

Nog uit te werken plannen

In de toekomst wordt de ontwikkeling van onderstaande locaties opgepakt. Hier is op dit moment nog geen informatie over beschikbaar: 

 • De locatie van de voormalige sportvelden, gelegen tussen het St. Maartenscollege en de Groene Loper (achter het Koningsplein)
 • Een woontoren op de Geusseltheuvel
 • De locatie tussen het Vista College en Groene Loper (tussen de Atillaweg en de  Adelbert van Scharnlaan)
 • De nu braakliggende gronden aan de Groene Loper tegenover Le Sud (achter de voormalige Praxis)
   

Bouwen met oog voor de omgeving

Ballast Nedam Development besteedt in alle woningbouwplannen aan de Groene Loper extra aandacht aan natuurinclusief bouwen. Daarmee wordt zoveel mogelijk bijgedragen aan de natuur en biodiversiteit. 
 

Bomen

Zo is de planontwikkeling dusdanig aangepast dat de gezonde bomen konden blijven staan. Voor de bomen die gekapt moesten worden – omdat ze bijvoorbeeld ziek waren – zijn nieuwe geplant in de openbare ruimte. De nieuwe bomen, in totaal bijna 2.000 stuks ter compensatie van het totale plan van de Groene Loper, kwamen uit een speciaal voor de Groene Loper ingerichte kraamkamer.
 

Dieren

Daarnaast worden op diverse plekken vogelneststenen en vleermuiskasten in de woningen en appartementen ingebouwd. Op de Groene loper is een bijenlint. Daardoor zijn er inmiddels tientallen verschillende bijensoorten op de Groene Loper te vinden. 
 

Water

Door regenwater op te vangen en te bufferen wordt er gezorgd voor minder belasting van het rioolwater en wordt de bodem bovendien nat gehouden. Dat is goed voor bomen en andere begroeiing. Ook aan de overgangen van openbaar gebied naar privéruimte wordt extra aandacht besteed. Deze worden robuust en groen, zodat er een kwalitatief beeld ontstaat dat jarenlang stand houdt. Daarnaast parkeren de bewoners zo veel als mogelijk op hun eigen terrein. 
 

Meer weten of de woningbouw blijven volgen?

Kijk op de website www.wonenaandegroeneloper.nl