Privacy

Clausule inzake privacy, veiligheidsmaatregelen, controle- en inzagerecht.

Uw persoonlijke gegevens worden behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet Bescherming Persoonsgegevens.

Avenue2 en Projectbureau A2 Maastricht treden op als verantwoordelijken voor de verwerking van de persoonsgegevens die bezoekers via deze website verstrekten en verbinden zich ertoe de verkregen persoonsgegevens enkel te gebruiken met het oog op de goede werking van de dienstverlening alsook teneinde de gebruiker op de hoogte te houden van nieuws en acties over de Groene Loper.

Avenue2 en Projectbureau A2 Maastricht verbinden zich ertoe deze gegevens steeds te behandelen met inachtneming van de door dergelijke gegevens vereiste vertrouwelijkheid. In ieder geval zullen Avenue2 en Projectbureau A2 Maastricht de persoonsgegevens van de gebruikers nooit aan derden overmaken noch verkopen tenzij de goede werking van de dienstverlening dit zou vereisen.

Avenue2 en Projectbureau A2 Maastricht verbinden zich ertoe om naar best vermogen de bescherming van de persoonsgegevens te waarborgen via technische veiligheidsvoorschriften en een adequaat veiligheidsbeleid naar haar medewerkers toe.

De gebruiker beschikt over het wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Dit kan door een mail te sturen naar info@a2maastricht.nl