8 juni 2018

Hart voor elkaar in hart Groene Loper

Middenzone van Groene Loper: een 'Shared Space'


Een balans tussen verblijf en verkeer. En het centraal stellen van eigen verantwoordelijkheid, sociaal gedrag en rekening houden met elkaar om verkeerssituaties in goede banen te leiden. Het zijn hedendaagse uitgangspunten van een zog. ‘Shared Space’ die ter inspiratie hebben gediend voor het verblijfs- en verkeersconcept dat is toegepast op de middenzone van de Groene Loper.

Dat de gebruikers van de gele middenzone van de Groene Loper oog hebben voor (de veiligheid van) anderen, is een van de uitgangspunten van het ontwerp van de Groene Loper. De middenzone is een gebied om in te verblijven, anderen te ontmoeten, activiteiten te ondernemen of te ontspannen. Het vormt het hart van de Groene Loper.

We delen het gebied met elkaar. Er is plaats voor iedereen en er wordt geen nadrukkelijk onderscheid gemaakt voor de verschillende gebruikers van de ruimte. Door de manier waarop de middenzone is ingericht, weten we wat gepast, verantwoordelijk en gewenst gedrag is. Verkeersborden, verkeerslichten en andere corrigerende/sturende maatregelen zijn bijna overbodig en kunnen zelfs leiden tot schijnveiligheid. Om juridisch te kunnen regelen dat er geen brom- en snorfietsen gebruikmaken van de gele middenzone, staan er wel borden die aangeven dat het voetgangers-/fietsersgebied is.

Het is de bedoeling dat we eigen verantwoordelijkheid nemen, sociaal gedrag tonen en respect hebben voor elkaar. Kortom: dat we rekening houden rekening met elkaar. Dat geldt op de hele Groene Loper én daarbuiten, maar op de middenzone van de Groene Loper wordt daar expliciet een beroep op gedaan.

Plein 1992 en de Markt bij het stadhuis in Maastricht zijn voorbeelden van een zogenaamde ‘Shared Space’. Het is een aanpak die in steeds meer steden wordt toegepast.

De middenzone is bestemd voor voetgangers en fietsers. Het is een gebied om in te verblijven, anderen te ontmoeten, activiteiten te ondernemen of te ontspannen. Het vormt het hart van de Groene Loper.


Bron en meer informatie: www.shared-space.org.