4 maart 2020

Aanleg bloemenweide tussen Regentesselaan en Adelbert van Scharnlaan


Update 10 april 2020:

Half april starten de voorbereidende grondwerkzaamheden alsnog. Deze werkzaamheden duren ongeveer één week. Daarna kan ingezaaid worden. Helaas kan dit niet met schoolkinderen zoals gepland. Maar gelukkig kunnen we wel inzaaien. Hopelijk kunnen we daar in de zomer van gaan genieten en dragen we zo weer bij aan een bijvriendelijk Maastricht.
 

Update 18 maart 2020:

De inzaaiactie op 24 maart was al uitgesteld door het slechte weer van afgelopen tijd. Inmiddels had de activiteit ook niet plaats kunnen vinden door de maatregelen die genomen zijn om het coronavirus te bestrijden. We houden u op de hoogte over hoe verder. Gezondheid en veiligheid staan nu voorop. 
 

Update 13 maart 2020: 

Helaas kan de inzaaiactie op 24 maart niet doorgaan. Door de extreme neerslag van afgelopen tijd kunnen voorbereidende grondwerkzaamheden niet plaatsvinden. Als een nieuwe datum bekend is, informeren we u.

 

We werken op allerlei manieren aan de biodiversiteit op de Groene Loper. Op 24 maart wordt, samen met kinderen van de Nutsschool, een bloemenweide aangelegd tussen de Regentesselaan en Adelbert van Scharnlaan.

In de zomer zal de bloemenweide vol typisch Zuid-Limburgse bloemen staan. Denk aan de klaproos, slangenkruid en wondklaver. Peter Alblas van het CNME: “Het belooft een kleurenpracht te worden, waar bijen en ook andere planten en dieren van zullen profiteren. Als buurtbewoners dat willen, kunnen ze helpen met het kleinschalig beheer en je mag er zaden oogsten voor je eigen tuin. Gewoon genieten mag natuurlijk ook!”

De Groene Loper tussen de Regentesselaan en de Adelbert van Scharnlaan vanuit de lucht (mei 2019, fotograaf: Aron Nijs)

Inloopbijeenkomst op 9 maart

Geïnteresseerden kunnen op maandag 9 maart naar de Theresiaschool (President Rooseveltlaan 213) komen om te horen over de laatste ontwikkelingen rondom biodiversiteit op de Groen Loper. U kunt vrij binnenlopen tussen 16.30 en 17.30 uur.

We ontvangen u graag op de 1e etage, in de groene ruimte. Peter Alblas van het CNME geeft u graag een toelichting en ook van de gemeente, Projectbureau A2 Maastricht en Ballast Nedam Development is iemand aanwezig om met u in gesprek te gaan.