8 juli 2020

Stadmakers

Er gebeurt veel op en rondom de Groene Loper. Er zijn talloze initiatieven, actieve buurtbewoners, bijzondere organisaties. Sommigen zijn al jaren bezig, anderen beginnen net. Ze kennen elkaar of zijn nog zoekende. De een is succesvol, de ander (nog) niet. Daarom zijn er nu zo’n 15 Stadmakers actief. Mensen met een uiteenlopende achtergrond. Buurtbewoners, vrijwilligers, professionals in de zorg, ondernemers, ambtenaren. Ze hebben allemaal één ding gemeen: ze voelen zich betrokken bij het gebied en maken zich sterk voor een prettige leefomgeving. Door mensen met elkaar in contact te brengen, door mee te denken en ze net dat ene zetje te geven. Het idee van de Stadmakers vindt zijn oorsprong in de Maatschappelijke Agenda Groene Loper ‘Sporen van kanteling’. De komende tijd stellen we de Stadmakers graag aan je voor aan de hand van een thema. Deze keer: veiligheid.

Bewonerskrachten: voeten in de klei, antennes in de lucht

Veiligheid en veiligheidsbeleving zijn onderwerpen die in Wittevrouwenveld en Wyckerpoort al jaren spelen. Van drugsoverlast en gevaarlijk rijgedrag tot zwerfafval en onveilige speelveldjes. Woningcorporatie Servatius bedacht daarom Bewonerskrachten. Actieve bewoners die hart hebben voor hun buurt. Ze houden een oogje in het zeil, signaleren onveilige situaties en geven dit door aan de juiste instantie.

Persoonlijke aanpak

Joop Praster is een van die Bewonerskrachten én Stadmaker. Samen met Stadmaker Pieter van der Waa en Bewonerskrachten Peter den Bleijker en Alex Renierkens schuift hij aan tafel in hun pand aan het Burgemeestersplein. Joop woont al meer dan 40 jaar in Wittevrouwenveld en is zo’n zeven jaar Bewonerskracht. “Het is niet alleen die restzak die op de verkeerde dag buiten staat. We letten ook op verwaarloosde voortuintjes, gordijnen die al enkele dagen dicht zijn. Dan vragen we aan de buren of ze weten of er iets mis is. Het is vooral de persoonlijke aanpak die zo goed werkt.” Sociale betrokkenheid, noemt Alex het. “Dat had je vroeger veel meer, mensen letten op elkaar. Wij brengen dat weer terug. Inmiddels herkennen buurtbewoners ons en worden we aangesproken.” 

Schakelen

“Als wij iets signaleren, geven we dit door aan de juist organisatie”, legt Peter uit. “Dat kan de wijkagent zijn of handhaving, Servatius, de gemeente.” Zij ondernemen vervolgens actie. Peter en zijn collega’s gaan naderhand altijd even kijken of het is opgelost. “Die samenwerking loopt perfect”, stelt Joop. Inmiddels weten organisaties en bedrijven de Bewonerskrachten ook te vinden. “Als er bijvoorbeeld bouwwerkzaamheden gepland staan, gaan we altijd even bij de bewoners langs die er wellicht overlast van gaan ondervinden. We laten het weten als er flink gesloopt gaat worden, zodat ze hun ramen dicht houden. Zo voorkom je al een heleboel problemen.” Door de goeie contacten worden de Bewonerskrachten zelfs door de aannemer benadert om samen te werken. Wij verzamelen de reacties van bewoners en bespreken dit een keer per maand met Servatius en met de  aannemer die het vervolgens oppakt.”

Van bureau naar de wijk

Juist die contacten tussen de Bewonerskrachten en verschillende instanties, is volgens Stadmaker Pieter het geheim tot succes. “Zij leggen de verbinding tussen enerzijds de bewoners die er dagelijks mee te maken hebben, de zogenaamde ‘leefwereld’. En anderzijds de gemeente, de woningcorporatie, het bouwbedrijf. Oftewel de ‘systeemwereld’. Je ziet vaak dat beleid achter een bureau wordt gemaakt, ver weg van de werkelijkheid. Wat zou het toch mooi zijn als beleid meer gebaseerd is op praktijkervaringen, de situaties die deze mensen hier elke dag meemaken.” Pieter ziet enorm veel potentie in de Bewonerskrachten. “Dat is wat mij betreft onze rol als Stadmakers: zorgen dat beleidsmakers vanuit de systeemwereld de ervaringen van de Bewonerskrachten serieus nemen, de meerwaarde ervan inzien. Dat er over en weer vertrouwen ontstaat en we van elkaar leren.” 

Samen kom je verder

Pieter geeft een voorbeeld. “Zo’n 12 jaar geleden zijn we in Maastricht-Oost begonnen met het Veilige Buurten Team. Een samenwerking tussen politie, handhaving, welzijnswerk, woningcorporaties en bewoners rondom leefbaarheid en veiligheid in bepaalde buurten.” Inmiddels blijkt dat professionals andere prioriteiten stellen en bewoners afhaken. Tijden veranderen en er is een nieuwe aanpak nodig. “Het is beter om per situatie te kijken wie en wat nodig is. En niet alleen in vooraf bepaalde buurten, maar over de hele stad. Zo’n drie jaar geleden is de Task Force Veiligheidsbeleving opgericht, een samenwerking tussen gemeente en politie. Als het Veilige Buurten Team het niet lukt om een probleem op te lossen, worden zij ingeschakeld.” Maar beiden kunnen alleen iets doen als ze signalen uit de wijk krijgen. Pieter: “Daar zijn de Bewonerskrachten ontzettend goed in. Laten we nu niet weer iets nieuws bedenken, maar gebruik maken van dit geweldige initiatief.”

Meer ogen op straat

De Stadmakers willen verder met de Bewonerskrachten. “We kijken niet alleen naar de huurwoningen van Servatius. Ook Woonpunt en Maasvallei hebben ons inmiddels benaderd”, vertelt Joop. “En we willen koopwoningen meenemen in onze ronde én de openbare ruimte. Laatst lagen de tegels van het speelveldje hier los. Dat zorgt voor een onveilige situatie voor onze jeugd. Dat soort zaken pakken we dan op.” Dankzij de Bewonerskrachten worden wijken schoner, veiliger en zijn er ‘meer ogen op straat’. Dat maakt een omgeving socialer. Op al deze vlakken zijn zij de antennes van de buurt. Tegelijkertijd wonen ze zelf enkele straten verderop, staan met de voeten in de klei. Peter: “Ik doe dit voor mijn buurtgenoten en om mijn eigen omgeving netjes te houden.” De Stadmakers geven de Bewonerskrachten vleugels, zodat de omgeving rond de Groene Loper nog beter, mooier en veiliger wordt. 

Meer weten over de Stadmakers? Neem dan contact op met coördinator Stadmakers Arthur Jansen via ajadvies@cuci.nl of 06-51235914. 
 

Foto's: Aron Nijs