30 augustus 2021

Het buurtnetwerk Wyckerpoort is op zoek naar nieuwe leden. Iets voor u?

Nieuwbouw, het leegstaande MOSA-terrein, milieuzones, de Stadstuin, de ontwikkelingen rondom het station en de spoorwegovergang… Wyckerpoort is volop in beweging. Een buurtnetwerk dat zich actief inzet voor de wijk en haar bewoners is daarbij onmisbaar.

Foto: Aron Nijs

Doe en denk mee!

Dus wilt u meedenken over de leefbaarheid in Wyckerpoort? Vindt u het leuk om mee te doen aan verschillende initiatieven vanuit het buurtnetwerk? Of heeft u zelf ook plannen en ideeën voor de eigen wijk? Neem dan contact op met Wiel Hameleers op (06) 48 63 16 13 of met het secretariaat via wyckerpoort@gmail.com.