15 maart 2021

Kernkindcentrum: kansen voor kinderen en stad

Er komt een nieuw kernkindcentrum aan de Groene Loper. “Het is nu tijd om lef te tonen en de kansen die hier liggen samen op te pakken”, stelt Inge Ambaum-Jordens, lid van het College van Bestuur van Stichting kom Leren. Bestuurder van MIK & PIW groep (sociaal werk en kinderopvang) Raymond Clement is eveneens enthousiast. “Dit is in het belang van de kinderen, maar ook in het belang van de stad.”

Artist Impression Kernkindcentrum Groene Loper

Een impressie van het kernkindcentrum vanuit het Leeuwenpark

Intensief

In zes digitale expert- en ontwerpsessies is - onder regie van Projectbureau A2 Maastricht - eind 2020 met diverse partners gekeken naar de meest geschikte locatie en het ‘beste plan’ voor het nieuwe kernkindcentrum. “Dat was een intensief traject,” vertelt Raymond, “maar het was goed om in zo’n divers gezelschap vanuit verschillende achtergronden samen na te denken over een wereld die nog niet bestaat. Een school bouw je voor meerdere generaties. De focus ligt op het kind. En dat geldt voor alle partners.” Over het samenvoegen van kinderopvang en onderwijs zegt hij: “Dat is wat mij betreft geen keuze meer tegenwoordig. Het is zo met elkaar verbonden en aanvullend aan elkaar. Bij de kinderopvang kunnen kinderen spelend leren. Zo ontstaat er echt een doorlopende leerlijn van 0 tot en met 12 jaar.” Met de sessies is de locatie van de voormalige Theresiaschool als meest kansrijke scenario uit de bus gekomen. 

Oud en nieuw

Voor stichting kom Leren wordt het nu echt interessant. Inge: “Wij houden ons tenslotte bezig met de inhoud van het onderwijs en de ontwikkeling van kinderen, niet met bakstenen”. Het behoud van het monumentale pand van de Theresiaschool is een uitdaging in relatie tot de flexibiliteit die het onderwijs van nu en de toekomst vraagt. Stef Niekamp, voorzitter van het College van Bestuur van Stichting kom Leren: “We zijn kritisch, maar wel op een constructieve manier. We zien de waarde van het gebouw en denken tegelijkertijd vanuit het belang van het kind. Het wordt spannend, maar het is fantastisch als deze combinatie lukt.” Een gebouw als Barbapapa, noemt Raymond het. “Als de demografische cijfers veranderen, moet je het pand kunnen aanpassen.” Op uitnodiging van Projectbureau hebben De Architectenwerkgroep Tilburg en architect Fred Humblé  in hun ontwerpsessies laten zien dat dit mogelijk moet zijn. 

De deuren gaan open

Voor Raymond komt de oude filosofie achter de openluchtschool - open deuren en frisse lucht is goed voor de gezondheid van kinderen - straks helemaal tot zijn recht. “Maar dan met een moderne touch. De deuren worden opgezet naar de buitenwereld. Andere organisaties en buurtgenoten kunnen straks ook terecht in het kernkindcentrum. Laat alles en iedereen maar door elkaar bewegen. Uit ervaringen blijkt dat het werkt als allerlei verschillende mensen samenkomen. Dan ontstaat leven en de meest creatieve ideeën.” Als Heerlenaar - dé stad van architect Frits Peutz - kan hij nu al genieten van het uitzicht op de verschillende Peutz-gebouwen, zoals de kerk en de achterkant van het Trefcentrum.

Luchtfoto gebied Kernkindcentrum

De voormalige Theresiaschool (rechts naast de kerk) vanuit de lucht, oktober 2020 (fotograaf: Aron Nijs)

Samen vanaf het begin

Eind vorig jaar werden er inhoudelijke interviews gehouden met de potentiële partners. Stef: “Daardoor zit iedereen vanaf het begin aan de tekentafel en hebben we een gezamenlijk startpunt.” Inge vult aan: “Er is sprake van vergaande samenwerking en dan moet je over je grenzen reiken, buiten de lijntjes durven kleuren, je beleid aanpassen. Dat vraagt lef en soms misschien iets onconventioneels doen, maar we willen de toekomst naar het nu halen. Alle benodigde ingrediënten zijn er, daar geloof ik in. We hebben namelijk allemaal de overtuiging dat we samen aan de lat staan voor de ontwikkeling van kinderen. Net zoals we het partnerschap met ouders vormgeven.” Welke organisaties straks aansluiten is nog niet definitief, maar het enthousiasme en de wens om intensief samen te werken is er volop, aldus Inge. 

Het kloppend hart

De komst van het kernkindcentrum staat niet op zichzelf, maar hangt samen met de opwaardering van het nu nog wat verscholen Leeuwenparkje, het (vernieuwde) Trefcentrum  met een nieuwe sportzaal en de herontwikkeling van het Essentterrein met nieuwe woningen. De kansen liggen hier voor het oprapen, zeker in combinatie met de omgeving, vindt Stef. “Dit is een fantastische plek en wordt straks het nieuwe kloppend hart aan de oostkant van Maastricht.” Het kernkindcentrum gaat nauw samenwerken met de scholen in de omgeving. “Niet vanuit concurrentie, maar vanuit verbinding en ontmoeting. Alle kinderen zijn welkom bij de activiteiten in het kernkindcentrum”, vertelt Inge. “Dit is een unieke plek”, zegt Raymond ten slotte. “Prachtig in het groen met een perfecte verbinding met de stad en de omliggende wijken. Je ziet hier een dwarsdoorsnede van de bevolking en juist met die diversiteit ben ik heel blij. Dat is de kracht van dit gebied.”