21 april 2021

Schoolplein kernkindcentrum Groene Loper: plek van ontmoeting en beweging

De keuze voor de locatie van het nieuwe kernkindcentrum aan de Groene Loper - de voormalige Theresiaschool - is op een bijzondere manier tot stand gekomen. Wethouder van onderwijs, jeugdzorg, sport en recreatie Bert Jongen is enthousiast. “We bouwen een kernkindcentrum voor de komende dertig of veertig jaar. Het zal een nieuwe impuls geven aan de Groene Loper met al die bruisende jongeren.”

Spelende kinderen in het Leeuwenpark, met op de achtergrond de Theresiaschool.

Alternatieve route

Begin 2020 werden tijdens een inspiratiesessie vier mogelijke scenario’s getoond voor het nieuwe kernkindcentrum. “Ik vond het belangrijk dat de uiteindelijke keuze voor het voorkeursscenario gemaakt werd in samenspraak met verschillende betrokken partijen en de omgeving”, stelt de wethouder. “Projectbureau A2 Maastricht heeft een verbindende rol in de ontwikkelingen op en rond de Groene Loper. Daarnaast heeft het jarenlange ervaring en kennis die bij zo’n proces goed van pas komt. Het Projectbureau kreeg daarom het verzoek om tot een voorkeursscenario te komen.” Dat resulteerde in een proces waarin betrokkenen en belanghebbenden uit allerlei hoeken meedachten. Van schoolbesturen en buurtnetwerken tot het kerkbestuur en Trajekt. Via een enquête deelden (toekomstige) ouders en omwonenden hun ideeën. In expertsessies werden de diverse scenario’s verder verkend. Uiteindelijk kwam daar een voorkeur uit.

Kansrijk

De kansen die het kernkindcentrum biedt worden optimaal benut. “Absoluut. Door een koppeling te maken met de nog te bouwen sportzaal, naast het Trefcentrum, krijgt niet alleen dit gemeenschapshuis, maar ook het naastgelegen Leeuwenparkje een flinke opwaardering. Het is nu wellicht een nog wat verscholen, anoniem veldje, maar wordt straks hopelijk een volwaardig en levendig park waar jong en oud elkaar kan ontmoeten en waar huidige en nieuwe bewoners een praatje met elkaar kunnen maken.”

Op het schoolplein

“Het nieuwe schoolplein wordt dadelijk ontzettend belangrijk”, stelt Jongen. “Het wordt op de eerste plaats onderdeel van het beleid bewegend onderwijs. Kinderen gaan niet alleen maar binnen in gymzalen sporten, maar ook actief gebruik maken van de buitenruimte.” Daarnaast ziet de wethouder het schoolplein als een plek waar de verschillende wijken samenkomen. “Ik zie voor me dat het een sociaal plein wordt. Waar gespeeld, gelachen en gesport wordt. Door iedereen. Onafhankelijk van waar je vandaan komt.”

Met de omgeving

Niet alleen de voorkeurslocatie is bekend. Dankzij de hoge respons op de omgevingsenquête hebben huidige en toekomstige ouders en inwoners laten weten wat zij belangrijk vinden bij het nieuwe kernkindcentrum. Wat hun ideeën en wensen zijn. “Dat vind ik goed om te zien. De omgeving is hierin echt meegenomen. Aan het aantal respondenten merk je dat mensen willen meedenken en blijven participeren in het vervolgproces. Dat geeft vertrouwen in de toekomst.”

 

Foto: Aron Nijs