30 november 2021

Stand van zaken onderwijscampus Groene Loper

Onlangs hebben we laten weten dat de informatiemarkt over de ontwikkelingen aan de Groene Loper, die gepland was op zaterdag 27 november, helaas niet kan doorgaan. We plannen deze op een later moment opnieuw, als de coronamaatregelen dat weer toestaan.

Ondertussen informeren we u zo goed mogelijk. Zoals u misschien weet, gaat een van die ontwikkelingen aan de Groene Loper over de vestiging van een onderwijscampus. Er wordt op dit moment nog onderzoek gedaan naar de mogelijke locaties.

Op 30 november 2021 is een raadsinformatiebrief verzonden over de stand van zaken. Deze kunt u hier lezen.

Als de studies zijn afgerond, maken we dat bekend en delen we hoe het vervolgproces eruit ziet. Zodat buurtbewoners en geïnteresseerden weten hoe en wanneer ze erop kunnen reageren.