6 juli 2021

Start werkzaamheden Boksschool: sportkooi naar andere plek en hondenlosloopgebied weg

Update 14 juli: De sportkooi aan de Burgemeester Bauduinstraat blijft langer staan dan gepland. Eigenlijk zou de sportkooi in de week van 12 juli weggehaald worden, als voorbereiding op de werkzaamheden aan de oude Jongensschool en Boksschool.

Op verzoek van diverse omwonenden is besloten de sportkooi pas begin september weg te halen. Gemeente Maastricht heeft dit in overleg met ontwikkelaar Ballast Nedam Development bepaald.

Tijdens de zomervakantie is de sportkooi nog te gebruiken op de huidige plek. Daarna gaat de sportkooi naar de nieuwe (tijdelijke) plek in het Leeuwenpark.

 

Aan de Burg. Bauduinstraat staat een sportkooi. Bij omwonenden ook wel bekend als het trapveldje. Vanwege de aanstaande bouwwerkzaamheden rond de Boksschool wordt deze sportkooi verplaatst naar het Leeuwenpark. Daarnaast gaat het hondenlosloopgebied aan de Burg. Bauduinstraat weg. We praten u graag bij over deze ontwikkelingen.

De Boksschool en de omgeving eromheen vanuit de lucht (mei 2021, fotograaf: Aron Nijs).

Een nieuwe plek voor de sportkooi

Ontwikkelaar Ballast Nedam Development begint in het najaar met de bouwwerkzaamheden aan en rondom de oude Jongensschool en Boksschool. Door deze ontwikkelingen kan het trapveldje aan de Burg. Bauduinstraat niet blijven staan. Daarom wordt de sportkooi in de week van 12 juli weggehaald door de gemeente en verplaatst naar het Leeuwenpark. De gemeente heeft dit besloten in overleg met buurtgenoten en jongeren die het veldje gebruiken. De sportkooi wordt begin september in het Leeuwenpark geplaatst en blijft daar staan totdat de nieuwe sportvoorziening naast het Trefcentrum klaar is.

Voor de honden en hun baasjes

Een ander gevolg van de bouwwerkzaamheden is dat het veldje aan de Burg. Bauduinstraat waar honden los mogen lopen weggaat. Het wordt half juli weggehaald en het veldje komt niet meer terug op deze plek. 

Baasjes kunnen hun hond wel nog los laten lopen op het veldje achter de Lourdeskerk (aan het Leeuwenpark), op het hondenlosloopgebied aan het Old Hickoryplein of aan de Aartshertogenstraat. Voor een langere wandeling kunnen baasjes terecht in de hondenlosloopgebieden achter Kasteel Geusselt, rondom de vijver aan de Terblijterweg/Discusworp en bij de sportvelden aan de Heukelstraat/Jonker Ravestraat.

De verdere planning

Vanaf oktober start Ballast Nedam Development met het bouwrijp maken van de locatie. Dit betekent dat ze de grond klaarmaken om op te kunnen bouwen. Aan het eind van dit jaar starten ze met de bouwwerkzaamheden aan en rondom de oude Jongensschool en Boksschool.


Wat zijn ook alweer de plannen?

Op het plaatje hieronder ziet u een rood, groen en blauw vlak. 

Rood (oude Boksschool)

Vroeger zaten in dit deel van het gebouw een gymzaal, kleedlokalen en sportruimte. Hier komen twee woningen. Het is ook mogelijk dat hier een bedrijf in komt (bijvoorbeeld een kantoor of winkel). Het gebouw blijft zoveel mogelijk uitzien als vroeger. 

Het terrein aan de Groene Loper voor de Boksschool (waar nu bouwketen staan) gaan we ook opnieuw inrichten. Hier zal een plein komen, tussen de Groene Loper en de voortuinen van de woningen die in de Boksschool komen. De Groene Loper wordt met een voetpad verbonden met de Burg. Bauduinstraat en de Burg. van Oppenstraat. Aan beide kanten van het plein komt aan de Groene Loper nog een klein gebouw met appartementen.  

Groen (oude Jongensschool)

In dit deel van dit gebouw zaten vroeger twaalf klaslokalen. Hier komen studio’s. Elk oud klaslokaal wordt een studio, van ongeveer 50 m2. Dit gebouw blijft ook zoveel mogelijk uitzien als vroeger. Tegenover de ingang van de Jongensschool komt een woning. Deze ligt aan de Burg. van Oppenstraat en wordt de hoekwoning van de woningen die aan de Burg. Bauduinstraat komen.

Blauw (nieuwbouw Burg. Bauduinstraat)

Op de plek waar nu de sportkooi is aan de Burg. Bauduinstraat komen zes nieuwe stadswoningen. Ook komen hier op eigen terrein parkeerplaatsen voor de woningen in de Boksschool, Jongensschool en de zeven nieuwe woningen. De sportkooi wordt verplaatst naar het Leeuwenpark.