9 februari 2022

Ontwikkeling oud Mosaterrein

Bijeenkomst voor de buurt op 19 februari


Het oude Mosaterrein in Wyckerpoort-Noord krijgt een nieuwe bestemming. Op zaterdag 19 februari organiseert ontwikkelaar Wyckerpoort Ontwikkeling een informatiebijeenkomst speciaal voor de buurt. Buurtbewoners kunnen zich dan laten bijpraten over de plannen en hun ideeën, reacties en vragen delen.

De informatieochtend is niet voor wie graag informatie krijgt over het huren of kopen van woningen. Daarover volgt op een later moment meer informatie.

De bijeenkomst

De bijeenkomst vindt plaats in De Letterdoes aan het Old Hickoryplein. Door de coronamaatregelen kan een beperkt aantal mensen in de zaal. Daarom is aanmelding verplicht en zijn er twee bijeenkomsten: van 9.30 tot 11.00 uur en van 11.30 tot 13.00 uur. 

Aanmelden 

U kunt zich aanmelden via deze aanmeldpagina. Bij iedere bijeenkomst kunnen maximaal 25 bezoekers aanwezig zijn. Bij grote belangstelling wordt een derde bijeenkomst georganiseerd. Lukt digitaal aanmelden niet? Bel dan naar 06 - 46 10 85 79. Aanmelden kan tot en met donderdag 17 februari. 

Coronamaatregelen

Tijdens de bijeenkomst worden de op dat moment geldende coronamaatregelen gevolgd. Dat betekent dat uw coronatoegangsbewijs (uw QR-code) en een geldig identiteitsbewijs gecontroleerd worden. Daarnaast bent u verplicht een mondkapje te dragen. In de zaal krijgt u een vaste zitplaats op 1,5 meter afstand van elkaar.

Vragen?

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen via de aanmeldpagina (zie de link onder Aanmelden). U komt dan in contact met Wyckerpoort Ontwikkeling, een samenwerking tussen de eigenaren van het terrein Servatius en Weski Vastgoed. 

Wyckerpoort Ontwikkeling organiseert de buurtbijeenkomst en ontwikkelt het terrein in samenwerking met gemeente Maastricht en Projectbureau A2 Maastricht.

De plannen

Een nieuw woongebied 
Het voormalige terrein van Mosa Porselein krijgt een nieuwe bestemming. Nadat het bijna een kwart eeuw braak heeft gelegen, komt er een nieuw woongebied. Er komen in totaal zo’n 240 nieuwe woningen, zowel koop als (sociale) huur. De woningen zijn bestemd voor een brede doelgroep. Van starters, eenpersoonshuishoudens en studenten tot gezinnen en ouderen. 

Plangebied terrein Mosa Porselein

Groen
In het plan is veel ruimte voor groen. Het sluit aan bij hoe de buurt eromheen is en bij de ontwikkelingen van de Groene Loper. Het voormalige Mosaterrein wordt daarmee een groene uitloper richting de binnenstad. 

Planning
Half januari hebben de betrokken partijen een intentieovereenkomst getekend. Komende tijd worden de plannen afgerond en vinden verdere voorbereidingen plaats. De eerste werkzaamheden starten naar verwachting in 2023.

Ligging van het terrein van Mosa Porselein in Wyckerpoort-Noord