8 november 2022

De Groene Loper Fotospeurtocht

Heeft u oog voor detail? Fotograaf Aron Nijs is de afgelopen herfstdagen op pad gegaan met zijn camera. Hij heeft enkele detailfoto's gemaakt van typische elementen aan de Groene Loper. Ziet u waar ze zijn gemaakt?

De oplossing ziet u hier over enkele dagen.

1.


2.


3.


4.


5.

Fotografie: Aron Nijs