14 juni 2022

Een blik op de gele GraviLyn van de Groene Loper

Geregeld wordt de GraviLyn, het gele materiaal op het middenpad van de Groene Loper, gerepareerd. Er zijn door de jaren heen scheuren en kuiltjes ontstaan. Vier keer per jaar wordt er geveegd, om onveilige situaties te voorkomen. Hoe ziet de toekomst eruit van de GraviLyn? We vroegen het Jos Kooijman en Nico Janssens van de gemeente Maastricht.

Gerepareerde GraviLyn ter hoogte van de Frankenstraat.

Mediterraanse sfeer

“Het is goed om te weten dat er destijds bewust is gekozen voor GraviLyn”, begint Jos zijn verhaal. “Het doel was namelijk een mediterraanse sfeer te creëren. Het gele GraviLyn is een half-verharding in tegenstelling tot bijvoorbeeld asfalt. Bij half-verharding is het normaal dat er een beetje materiaal los komt, het zogenoemde ruien. Het oogt daardoor wat ‘zachter’. Je moet het dus ook niet vergelijken met asfalt.” 

Onderzoek

De GraviLyn ging echter te veel ruien, zo bleek na enkele maanden. Jos: “Het is in 2018 in verschillende fases aangelegd door Versluys BV, tijdens verschillende weertypes en op verschillende funderingen. Je zag vervolgens dat er op enkele plekken meer materiaal los kwam dan de bedoeling was, dat de kleur veranderde of er scheuren ontstonden.” Er is onderzocht of hier een samenhang tussen was, maar dat bleek niet zo te zijn. 

Ter hoogte van Shurgard is een nieuwe laag GraviLyn aangebracht.

Onderhoud

Al dat ruien was natuurlijk niet de bedoeling. Daarom is een onderhoudscontract met Versluys BV afgesloten tot 2028. Nico legt uit: “Twee keer per jaar wordt de GraviLyn geïnspecteerd op scheurtjes, kuiltjes, spoorvorming enzovoort. Daaruit volgt een rapport en maatregelen.” Het kan dus voorkomen dat een gedeelte van het middenpad tijdelijk wordt afgezet. “Klopt. Na een reparatie moet het materiaal uitharden. Dan mag je er niet overheen lopen of fietsen en moet het weer ook meewerken.” Daarnaast wordt er vier keer per jaar geveegd om ervoor te zorgen dat er niet te veel los materiaal ligt. Op die manier wordt voorkomen dat er onveilige situaties ontstaan zoals valpartijen met de fiets.

Toekomst

“De komende jaren blijven we dit zo onderhouden”, zegt Jos. “We zien dat als de GraviLyn niet op de juiste manier wordt gebruikt, bijvoorbeeld door snorfietsen, scooters of zelfs auto’s, er sneller beschadigingen ontstaan.” Nico vult aan: “Dan vindt er direct calamiteitenonderhoud plaats. We wachten dan niet op de inspectieronde.” In 2028 wordt opnieuw gekeken naar de toekomst van de GraviLyn op de Groene Loper. Tot die tijd zullen er kleine reparaties blijven plaatsvinden.