26 januari 2022

Save the date: informatiebijeenkomst ontwikkeling Mosaterrein 19 februari

Op zaterdag 19 februari vindt een informatiebijeenkomst plaats over de ontwikkeling van het voormalig Mosaterrein in Wyckerpoort-Noord. Omwonenden en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom om zich bij te laten praten en hun ideeën, reacties en vragen te delen. 

De bijeenkomst vindt plaats in De Letterdoes aan het Old Hickoryplein. Meer informatie over het tijdstip, programma en aanmelden volgt binnenkort. Ontwikkelaar Wyckerpoort Ontwikkeling organiseert de bijeenkomst, samen met gemeente Maastricht en Projectbureau A2 Maastricht. Wyckerpoort Ontwikkeling is een samenwerking van Servatius en Weski Vastgoed, de eigenaren van het terrein.

Het plan: een nieuw woongebied

Het voormalige terrein van Mosa Porselein krijgt een nieuwe bestemming. Nadat het bijna een kwart eeuw braak heeft gelegen, komt er een nieuw woongebied. Er komen in totaal zo’n 240 nieuwe woningen, zowel koop als (sociale) huur. De woningen zijn bestemd voor een brede doelgroep. Van starters, eenpersoonshuishoudens en studenten tot gezinnen en ouderen. 

Plangebied terrein Mosa Porselein

Groen

In het plan is veel ruimte voor groen. Het sluit aan bij hoe de buurt eromheen is en bij de ontwikkelingen van de Groene Loper. Het voormalige Mosaterrein wordt daarmee een groene uitloper richting de binnenstad. 

Planning

Half januari hebben de betrokken partijen een intentieovereenkomst getekend. Komende tijd worden de plannen afgerond en vinden verdere voorbereidingen plaats. De eerste werkzaamheden starten naar verwachting in 2023. 

Ligging van het terrein van Mosa Porselein in Wyckerpoort-Noord