22 februari 2022

Meer groen en woningen rondom het voormalige Mosaterrein

Zaterdagochtend 19 februari was de informatiebijeenkomst over het voormalige Mosaterrein in Wyckerpoort-Noord. De afgelopen 20 jaar lag het gebied braak. Nu presenteerde de ontwikkelaar de plannen voor het eerst, aan zo’n 60 buurtbewoners.

De plannen

De aanwezigen hebben er in de krant al wat over kunnen lezen, maar deze ochtend hebben zij de primeur. Guido Linckens licht de plannen toe. “Deze hebben lange tijd op de plank gelegen, maar vanaf 2019 zijn we er weer mee aan de slag gegaan. Daarbij hebben we uiteraard rekening gehouden met de stedenbouwkundige randvoorwaarden en eisen van de gemeente. Zo komen er voldoende, betaalbare en duurzame woningen.” 

Mix van woningen

In totaal bouwen we circa 240 koop- en huurwoningen. Deels grondgebonden woningen, deels appartementen. “Zodoende kunnen er starters terecht, eenpersoonshuishoudens, gezinnen, studenten én senioren. Daarbij letten we ook goed op de beschikbare parkeerplekken.” Enkele buurtbewoners huren garageboxen. Deze worden in de toekomst gesloopt. “Waar moet ik dan met mijn scootmobiel naartoe?” is een van de vragen. “Servatius gaat met iedereen in gesprek en bekijkt samen wat de mogelijkheden zijn voor een eventueel alternatief”, zegt Guido. 

Studenten

De aanstaande studentenwoningen zorgen ook voor wat reuring in de zaal. “Door bijvoorbeeld te zorgen voor inpandige voorzieningen proberen we iets te doen aan mogelijke overlast. Daarbij wordt de verhuur met zogenaamde campuscontracten geregeld, waarbij duidelijke afspraken met studenten worden gemaakt”, vertelt Guido. 

Groen

In de nieuwe plannen is er volop ruimte voor groen. “Dit gedeelte van de wijk wordt een van de groene uitlopers van de Groene Loper. Dus er komen parkjes, het grasveld bij de noodkerk wordt groter en we willen zoveel mogelijk bestaande bomen inpassen.” Enkele aanwezigen zijn benieuwd naar de plannen voor de schoorsteen en noodkerk. “De schoorsteen wordt deels gerenoveerd. We bekijken nog of we de gevel van de noodkerk kunnen behouden.” 

Verdere communicatie

Ontwikkelaar Wyckerpoort Ontwikkeling is blij met alle reacties en vragen. “We nemen mee wat we vandaag gehoord hebben en blijven benieuwd naar de inbreng van de buurtbewoners. We blijven de buurt meenemen in wat we doen. We zijn bezig met het uitwerken van hoe we dat verder aanpakken.”

Planning

Het is de verwachting dat over anderhalf jaar de eerste bouwwerkzaamheden kunnen starten. Het zal nog zeker drie tot vier jaar duren voordat alles klaar is.