21 oktober 2020

Hoe is het om voorzitter te zijn van het buurtnetwerk in coronatijd?

Ze begonnen allebei het nieuwe jaar met fris elan. 2020 werd het jubeljaar voor zowel Wyckerpoort als Wittevrouwenveld. En dus zaten de nieuwe voorzitters van de buurtnetwerken er helemaal klaar voor. Maar toen kwam corona. Hoe gaat het nu met ze?

Inzet voor de buurt

Wiel Hameleers woont al 35 jaar midden in Wyckerpoort. Zijn kinderen gingen er naar school, hij zat in de ouderraad en deed er de boodschappen om de hoek. “Het was een kinderrijke en levendige wijk. Dat is met de tijd minder geworden.” Als hij met pensioen gaat, denkt Wiel na over hoe hij zijn vrije tijd zinvol kan invullen. Naast de harmonie en modelbouw gaat hij zich inzetten voor de buurt. “Ik werd lid van het Buurtnetwerk Wyckerpoort. De Dodenherdenking verhuisde tijdens de werkzaamheden aan de tunnel tijdelijk van het Limburgs Bevrijdingsmonument naar het Herdenkingsplein. Samen met een paar andere bewoners hebben we toen een eigen herdenking georganiseerd. Aan de grote opkomst te merken was hier zeker behoefte aan.”

Imco Goudswaard (links) en Wiel Hameleers.

Stil op straat

Als de voorzitter van het buurtnetwerk aankondigt te stoppen zijn alle ogen op Wiel gericht. Met het jubeljaar op komst wilt hij die kar wel trekken. Hij begint met het digitaliseren van de vele klappers die door de jaren door het buurtnetwerk zijn verzameld. “In de wijk zijn minder voorzieningen dan voorheen. Veel is nu in Wittevrouwenveld. Dat is voor veel mensen ver en behoorlijk wennen. Ik heb me begin dit jaar verdiept in wat we opnieuw zouden kunnen oppakken.” Het was stil in de wijk, maar door corona werd het nog stiller. Door de vele plannen voor het jubeljaar - van Koningsdag tot Burendag en van Groene Loper Run tot kerstwandeling -  ging een streep of kwam op losse schroeven te staan. Op een onderdeel na: het jubileumboek over Wyckerpoort. “We leggen op dit moment de laatste hand aan de teksten en ik ben bezig met de foto’s uit mijn archief te selecteren. De vraag is waar we het straks kunnen presenteren. Het liefst in de oude noodkerk, want het boek hoort natuurlijk wel in de wijk.”

Stenen en het sociale karakter

Aan de andere kant van de Groene Loper woont Imco Goudswaard, voorzitter van het buurtnetwerk Wittevrouwenveld. “Ik ben in 1993 in de Frankenstraat komen wonen. Doordat mijn gezin groter werd, zijn we in 2011 moeten verhuizen naar Scharn, maar ik blijf me verbonden voelen met de wijk.” Hij zit dan ook al 18 jaar bij het buurtnetwerk. De aanleiding was in eerste instantie de renovatie van de Electrobuurt en bouw van het Trefcentrum. “Van huis uit ben ik bouwkundige, daar ligt mijn hart. Maar naast de stenen vind ik de dynamiek en het sociale karakter interessant.” Ook Imco heeft de buurt door de jaren heen zien veranderen. “De ontwikkelingen aan de Voltastraat heeft voor een extra boost gezorgd. Er zijn mensen vertrokken en teruggekomen, nieuwe bewoners kwamen. Toch vind ik dat het karakter van de wijk niet is veranderd.” En de Groene Loper? “Natuurlijk heeft die gezorgd dat het hier gezonder en aangenamer vertoeven is. Toch zie ik geregeld buurtbewoners rondlopen met vraagtekens boven het hoofd. Gaan de nieuwe woningen niet zorgen voor een nieuwe barrière? Niet iedereen kan de kansen van het nieuwe gebied overzien. Dat is een opdracht aan ons allemaal: zorgen voor de verbinding tussen nieuwe en huidige bewoners.”

Luisteren

Een van de taken van het buurtnetwerk is volgens Imco goed luisteren naar de mensen. “In die zin zijn we nu veel meer een echt netwerk. Vroeger bedachten we activiteiten en waren teleurgesteld als er een lage opkomst was. Maar kennelijk was er dan geen behoefte aan. Nu luisteren we naar de geluiden uit de wijk en faciliteren als dat nodig is.” Halverwege dit jaar stopte de vorige voorzitter en volgde Imco hem op. “Dat is me eigenlijk een beetje overkomen”, lacht hij. “Ik zie mezelf als een interim-voorzitter, aangezien het met een fulltime baan lastig te combineren is. Dus dat gaan we in de toekomst anders aanpakken.”

Foto-route

Geen jubeljaar, ook niet voor Wittevrouwenveld. “Waar we wel een begin mee willen maken is de foto-route door de twee wijken”, vertelt Imco. “Het thema is opgroeien in de wijk en aan de hand van foto’s van vroeger en nu, en beelden van een mogelijke toekomst, willen we een mooie route maken. Misschien kunnen we die tijdens Koningsdag 2021 presenteren.” En hoe ziet hij het gebied over 10 jaar? “Dan hoop ik dat we kunnen spreken van één wijk aan het oosten van het spoor. De Groene Loper vormt het hart, de levensader. We moeten daarom opletten dat de voorzieningen goed verdeeld worden over de wijken. Dat er voldoende sociale huurwoningen komen en ook woningen in de wijken zelf gerenoveerd worden. Alleen dan kunnen we ervoor zorgen dat iedereen gebruikmaakt van de kansen van de Groene Loper.”

Fotografie: Aron Nijs