16 december 2016

Ingebruikname Koning Willem-Alexandertunnel

In de nacht van 15 op 16 december zijn de vier tunnelbuizen van de eerste dubbellaagse tunnel in Nederland in gebruik genomen. Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) was in Maastricht aanwezig om via een telefoontje naar de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat de 2,3 kilometer lange tunnel te openen. De bovenste twee tunnelbuizen zijn voor het plaatselijk verkeer, de onderste twee tunnelbuizen voor het doorgaande verkeer. Maastricht is beter bereikbaar en vormt niet langer zelf een knelpunt voor het doorgaande verkeer; de stoplichten op de snelweg zijn verdwenen. Bovendien is er een basis gelegd voor een groene en leefbare omgeving.

Minister Schultz: “De weggebruikers kunnen nu via de Koning Willem-Alexandertunnel vlot doorrijden. Nu de tunnel is opengesteld leveren we volgend jaar het project officieel op. Het is een prachtig project en een hele bijzondere tunnel. We laten hier zien dat nieuwe infrastructuur ook een goede bijdrage kan leveren aan een mooiere, groenere leefomgeving voor de mensen die er wonen.”

Minister Schultz van Haegen met het verlossende telefoontje

Technische operatie

De technische operatie begon op donderdagavond 15 december na de avondspits om 20.00 uur met de eerste verkeersomleiding. Vervolgens konden de wegenbouwers van Avenue2 starten met het aanbrengen van onder andere wegmarkeringen, het in gereedheid brengen van de nieuwe verkeers- en matrixborden en asfaltwerkzaamheden. Om 23.10 uur was het zover en kon een dubbeldekker met gasten voor het eerste de dubbellaagse tunnel in rijden en zo de eerste tunnelbuis in gebruik nemen. Het reguliere verkeer volgde om 23.40 uur. De tweede en derde buis volgden direct achter elkaar op vrijdagochtend 16 december om 06 uur. De vierde en laatste buis is om 8.00 uur in de ochtend in gebruik genomen. Aan de technische operatie hebben ruim 150 medewerkers meegedaan.

Bus met genodigden als eerste door tunnel

De nieuwe tunnel wordt 24/7 bewaakt en bediend door speciaal opgeleide wegverkeersleiders in de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat in Helmond. Onder meer via 180 camera’s die in de tunnel hangen, kunnen zij de veiligheid van de weggebruikers nauwlettend in de gaten houden. Tijdens de #nachtvd4buizen moest de verkeerscentrale een paar keer ingrijpen. Een nieuwe wegsituatie is altijd wennen voor de automobilisten. Daarom mag er de eerste weken niet harder dan 70 km per uur worden gereden. De uiteindelijke snelheid wordt 80 km in de bovenste tunnelbuizen en 100 km in de onderste tunnelbuizen.

Verdere afbouw

Door de ingebruikname van de Koning Willem-Alexandertunnel door Maastricht is nu al het doorgaande verkeer uit de stad verdwenen. Dat rijdt nu op de A2 door de onderste tunnelbuizen. Ook de bovenste tunnelbuizen, die aansluiten op het stadsverkeer zijn in gebruik genomen. Dat geldt niet voor alle rijstroken, omdat sommige oude en nieuwe wegen elkaar nog kruisen. De andere aansluitingen van het lokale wegennet op de bovenste tunnelbuizen volgen stapsgewijs in de eerste helft van 2017. Tot die tijd maakt dit lokale verkeer nog gebruik van de tijdelijke N2 en omleidingen. Na de eerste helft van 2017 is het overgrote deel aangesloten op het totale nieuwe verkeerssysteem van 6 km. De tunnel is ongeveer 2 km lang. Voor de complete infrastructuur zijn, behalve de Koning Willem-Alexandertunnel, nog 21 andere fly-overs, viaducten, fietstunnels en ecoducten aangelegd.

Eerste auto's door de tunnel

Binnen planning en budget

Dankzij een goede samenwerking is dit complexe project binnen de planning van 10 jaar en binnen het budget gerealiseerd. Door de ingebruikname van de tunnel verbetert de doorstroming van het doorgaande verkeer aanzienlijk op de A2. Daarnaast zorgt de komst van de tunnel voor een enorme verbetering van de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid van de stad Maastricht. Nu de tunnel in gebruik is genomen, kan gestart worden met afbouw van het totale verkeerssysteem en de bovengrondse inrichting.
Hierdoor worden Oost en West Maastricht met elkaar verenigd en ontstaat rust en ruimte in Maastricht Oost.

De opdrachtgevers werken samen in de Stuurgroep A2 Maastricht. Deze bestaat uit Rijkswaterstaat, gemeente Maastricht, Provincie Limburg, gemeente Meerssen. De opdrachtnemers werken samen in het consortium Avenue2 dat bestaat uit Strukton en Ballast Nedam.