5 februari 2020

Interview in Limburg Bouwt over Groene Loper

Fred Sijben, René Lecluse, Louis Prompers en Raymond Veugelers

Eind 2019 sprak bouwmagazine Limburg Bouwt met Fred Sijben (directeur Projecten en Vastgoed van de gemeente Maastricht), Louis Prompers (directeur Projectbureau A2 Maastricht), René Lecluse (Ballast Nedam Development) en Raymond Veugelers (Laudy Bouw & Ontwikkeling).

In het interview vertellen de heren over de ontwikkelingen op en rond de Groene Loper. Over het al gerealiseerde infrastructurele deel van het project en over de opgave die er nog ligt voor de gebieds- en vastgoedontwikkeling. Over de keuze voor de tunnel, de samensmelting van wijken en nieuwbouw. Lees het artikel.