1 juli 2019

Nieuwe toekomst voor 'blok 8'

Nog niet zo lang geleden stonden er negen flats (blokken) aan weerszijden van de A2 die moesten worden gesloopt voor de ondertunneling. De eerste flats voor de realisatie van de tunnel en de tijdelijke autoweg. De laatste voor de bovengrondse herinrichting. Maar de laatste flat ('blok 8') krijgt een nieuwe toekomst en wordt onderdeel van de nieuwe straatwand langs de Groene Loper.

Jaren vijftig

Voor de jaren vijftig waren het luxe portiek-etageflats die toen gebouwd werden langs de statige President Rooseveltlaan. Het was een vooraanstaande en aantrekkelijke locatie om te wonen; een voorbeeldproject voor Nederland. Niemand had toen in de gaten dat het autogebruik dusdanig snel zou groeien dat de stadsboulevard zou uitgroeien tot een verkeersriool. Een autoweg die Maastricht-Oost als een soort Berlijnse muur in tweeën zou hakken.

Langs de A2 laaide in 1983 een golf van protesten op tegen de bouw van een geluidswal, die zelfs vergeleken wordt met de Berlijnse muur

Van 2009 naar 2019

Bij de keuze in 2009 voor de Groene Loper ter realisatie van A2 Maastricht werd ook duidelijk welke 9 blokken gesloopt moesten worden. Anno 2019 is bij de uitwerking van de plannen voor de eerste nieuwe huizen langs de Groene Loper, die officieel President Rooseveltlaan blijft heten, blok 8 opnieuw onder de loep genomen: is het mogelijk de flat of een deel ervan op te nemen in de nieuwbouw? Kan de flat gerenoveerd worden en een nieuwe duurzame toekomst krijgen? Is de flat bouwkundig geschikt? Kan blok 8 worden ingepast in de nieuwe omgeving? Die vragen hebben Avenue2, Projectbureau A2 Maastricht samen met ontwikkelaar Mulleners Vastgoed besproken en daaruit is geconcludeerd: ja, blok 8 is te renoveren voor eigentijdse huurwoningen. En ja, blok 8 kan als historisch element worden ingepast in de nieuwbouwplannen.


Toekomstimpressies van blok 8

Samenwerking

Voor de realisatie van A2 Maastricht heeft de gemeente een aantal vastgoedlocaties aangewezen waarop Avenue2/Ballast Nedam nieuwbouw mag ontwikkelen. Blok 8 is zo’n vastgoedlocatie. Avenue2 verkoopt woningen aan particulieren en beleggers. Blok 8 is verkocht aan belegger Mulleners Vastgoed. Avenue2 gaat een deel van blok 8 slopen en Mulleners het andere deel renoveren en uiteindelijk de gerenoveerde appartementen verhuren. Ballast Nedam tekent voor het totaalontwerp van de nieuwe woningen. Projectbureau A2 Maastricht blijft de kwaliteit van nieuwbouw toetsen aan het gekozen plan uit 2009 en blijft letten op het benutten van nieuwe kansen. Behoud van blok 8 als cultuurhistorisch element is zo’n kans.

Hoe verder?

Blok 8 bestaat uit vijf portieken. De drie portieken die het meest noordelijk gelegen zijn (richting Geusselt) blijven behouden. Dit zijn de woningen vanaf de hoek Schepen Roosenstraat - Pres. Rooseveltlaan. De drie portieken worden door Mulleners Vastgoed geheel gerenoveerd en aangepast aan de huidige woonstandaard. De woningen krijgen onder andere nieuwe balkons en nieuwe kozijnen. De flat krijgt geheel nieuwe entrees.

Op dit moment worden de laatste inventarisaties gedaan voor asbestsanering. Er is reeds gestart met de voorbereidende werkzaamheden en inventarisaties om tot sloop over te kunnen gaan. De verwachting is dat de woningen eind 2019 gereed zijn. De woningen worden door Mulleners Vastgoed verhuurd.

Een oud overzicht van de 9 blokken sloop

Het ‘Uitbreidingsplan Oostelijk Stadsdeel’ van stadsarchitect Dingemans uit de jaren vijftig