6 augustus 2020

Op jacht naar cijfers en betekenis

De Groene Loper brengt mensen in beweging. Dat is te zien aan de vele hardlopers en fietsers. Maar zijn mensen ook daadwerkelijk meer gaan bewegen sinds de ondertunneling? Waar gaan ze naartoe? En wat betekenen al die bewegingen? Drie onderzoekers gaan op twee totaal verschillende manieren kijken naar het leven op en rondom de Groene Loper.

Cijfers

Nicole Stappers is onderzoeker aan de Universiteit Maastricht en al in 2016 begonnen met haar eerste metingen. “Deelnemers krijgen een week lang een riem met een stappenteller en gps-logger om. Zo kunnen we zien hoeveel en waar ze bewegen. In 2018 hebben we dit herhaald en in september volgt de volgende en laatste meetronde.” Op die manier wordt gekeken of er veranderingen zijn. De resultaten worden gevangen in harde data: cijfers en lijnen op een plattegrond. Nicole laat een kaartje zien met groene en rode strepen, oftewel voetgangers en fietsverkeer. “Het is nog erg vroeg om iets hierover te zeggen, maar je ziet bijvoorbeeld dat er weinig oost-west-bewegingen zijn.”

Betekenis

Maar wat betekent dit nu? Om betekenis te geven aan de uitkomsten van Nicole’s onderzoek gaan de Dear Hunters ‘op jacht’. Cartopologen Marlies Vermeulen en Remy Kroese waren al eens eerder op de Groene Loper te vinden. In 2015 stonden ze met hun container aan wat toen nog een bouwput was. Ze wilden ervaren hoe het is om er te wonen en hoe bewoners de omgeving beleefden. Deze keer geen container, maar de twee trekken wel weer de wijken in. “We verblijven aan de rafelranden van de Groene Loper”, omschrijft Marlies het. Vanuit Airbnb’s en hotels ervaren ze hoe het is om hier dag en nacht te leven. “We laten de hond uit, gaan een rondje hardlopen en doen onze boodschappen.”

De eerste opbrengst

Wat valt de twee op? “De grenzen van de Groene Loper worden soms al een beetje opgerekt”, stelt Remy. “Het is niet alleen die 2,5 km lange strook. Er zijn echter ook nog vele zijstraatjes waar je iets mee moet. Daar vind je de meest bijzondere plekjes. Door deze te betrekken bij het gebied, wordt het geheel nog mooier.” Zo zagen de Dear Hunters dat de Heerderweg al een prachtige weg is, met de vele groene perken. “Het is heel eenvoudig om deze weg aan te laten sluiten op de Groene Loper, maar dan moet er niet een milieuperron tussen zitten zoals nu.”

Van harde grens naar stippellijn

Het Old Hickoryplein is nog zo’n voorbeeld. Marlies: “Het lijkt een volledig andere wereld dan de Groene Loper en dat maakt het superinteressant.” Remy laat een foto zien. Precies onder de doorgang op de Professor Quixstraat houdt de klinkerbestrating op en begint het asfalt van het plein. Op een pilaar zit graffiti. “Dat is typisch zo’n harde grens”, legt Marlies uit. “Bewoners voelen zich dan minder betrokken bij de Groene Loper. Die grens zou een stippellijn moeten worden.” Door de afwezigheid van faciliteiten hebben mensen uit andere wijken geen reden om hier te komen, aldus Nicole. “Dat lijkt sterk samen te hangen met het beweeggedrag van de bewoners.”

Eigenaarschap

De twee cartopologen zien ook positieve dingen. Mensen zetten bloempotten en bankjes voor het huis. Een straatgezicht waar Wittevrouwenveld altijd zo bekend om stond. Remy: “In de generaals- en burgemeestersbuurt zie je dat nog maar af en toe. Mensen eigenen zich de openbare ruimte toe, maar dat zou nog meer mogen gebeuren. Zich verantwoordelijk, betrokken voelen en er gebruik van maken. Dat merk je als je erdoorheen loopt, het lijkt soms alsof je op privéterrein komt. En dat is volgens mij precies wat bedoeld wordt met ‘eigenaarschap’.” Een bevinding die Nicole graag meeneemt in haar onderzoek: “Dat is niet af te lezen uit mijn cijfers, maar wel te zien in de omgeving.” Zo vormen de drie een perfecte aanvulling op elkaar.

Meedoen?

Nicole is nog tot juni 2021 bezig met haar metingen. Bewoners die willen meedoen, kunnen zich aanmelden. Ook als ze niet hebben deelgenomen aan de eerdere onderzoekrondes. “Door corona is alles anders dan normaal. Mensen blijven meer binnen of gaan juist vaker wandelen. Dat is balen, maar we kunnen niet anders. Gelukkig hebben we een vergelijkbare groep deelnemers in Heerlen. Zo kunnen we zien welke veranderingen er sowieso zijn onder invloed van corona.” Marlies en Remy verblijven nog tot eind november af en toe rondom de Groene Loper. Misschien komt u ze nog wel eens tegen.