7 juni 2016

Albert Heijn en Ontwikkel- en Bouwcombinatie Laudy-Strukton laten weten dat voorbereidingen voor nieuwbouw Albert Heijn starten

Eind 2014 is aangekondigd dat er een nieuwe Albert Heijn, Gall & Gall en Etos komt aan de Scharnerweg. Streven is om de nieuwe winkels voor volgend jaar zomer te openen. Daarna volgt sloop van de oude winkel en aanleg van een nieuw parkeerterrein. Ook het parkeerterrein wordt helemaal vernieuwd. Tijdens de bouw blijven de huidige winkels open en er blijven ook parkeervoorzieningen. Maar zover is het nog niet.

Stand van zaken

De gemeente Maastricht heeft het nieuwe bestemmingsplan vastgesteld en de omgevingsvergunning verleend. Nu kunnen we beginnen met de voorbereidende werkzaamheden zoals het kappen van bomen (zie illustratie). De kapvergunning daarvoor is verleend en er zijn extra maatregelen getroffen om te voorkomen dat vogels een nestje maken in de betreffende bomen. Bij de aanpak is een ecoloog betrokken. Op het nieuwe parkeerterrein komen volgend jaar ook nieuwe bomen terug en sommige bomen blijven behouden. De werkzaamheden starten op donderdag 9 juni al heel vroeg om 6.30 uur en duren tot ongeveer 16.00 uur. De machinerieën zullen geluidsoverlast veroorzaken met name in de vroege ochtenduren.

De bouwcombinatie begint met de bomen te kappen die voor de winkel staan. De bomen worden net boven de grond afgezaagd en verzameld in een hoek van de parkeerplaats. Daar worden ze verder klein gemaakt. Naar inschatting is voor het kappen een dag noodzakelijk. Voor het verder verwerken van het hout zijn meerdere dagen nodig.

Wie zijn de kartrekkers?

Albert Heijn heeft het besluit tot nieuwbouw gebouw genomen en schakelt hiervoor de Ontwikkel- en Bouwcombinatie Laudy – Strukton v.o.f. (OBC) in. OBC zal ook met onderaannemers gaan werken.

Hoe kunt u de (voorbereidingen voor de) nieuwbouw volgen?

Albert Heijn informeert u via haar facebookpagina. OBC maakt gebruik van bewonersbrieven en zal info laten publiceren via deze website. De nieuwe winkels van Albert Heijn, Etos en Gall&Gall, de te restaureren Gemeenteflat en het nieuw aan te leggen park aan het Koningsplein en Oranjeplein zijn allemaal onderdeel van het nieuwe centrum Maastricht-Oost langs de Groene Loper. Mijn Groene Loper is de naam van de bovengrondse herinrichting voor het project A2 Maastricht.

Vragen?

Dan kunt u terecht bij: Ontwikkel- en BouwCombinatie
LAUDY-Strukton v.o.f.
Science Park Eindhoven 5206, Son
Postbus 356
5600 AJ Eindhoven
Telefoon +31 (0)40 282 52 00

Tot slot laten Albert Heijn en Ontwikkel- en Bouwcombinatie Laudy - Strukton nog weten:

"Bouwen gaat niet zonder overlast. We zullen de overlast proberen tot een minimum te beperken en onze klanten zo goed mogelijk te blijven bedienen.

Samen op weg naar prachtige nieuwe winkels met een nog ruimer aanbod en de nieuwste faciliteiten."


Meer info over de plannen van Albert Heijn