23 juni 2015

Bevrijdingsmonument Koningsplein blijft op z’n plek

Voor de herinrichting van het Koningsplein/Oranjeplein tot stadspark, werd gedacht aan een mogelijke verplaatsing van het Bevrijdingsmonument. Voor veel omwonenden was dat een gevoelige zaak. De gemeente Maastricht had alle begrip daarvoor, en heeft het idee daarom zorgvuldig onderzocht. In januari en februari 2015 vonden gesprekken plaats met omwonenden en met de erfgenamen van Charles Eyck. Daarbij kwam een brief van Charles Eyck uit 1951 aan het licht. Daarin stonden zijn inzichten over de achtergrond en directe omgeving van het monument. Hij adviseert om een ‘coulissewerking’ te garanderen via een hoog gebouw achter het monument (de ANWB-flat).

De mogelijke verplaatsing werd aan de hand van de nieuwe informatie opnieuw beoordeeld. Daarbij speelden drie overwegingen mee: de brief van Charles Eyck, de ruimtelijke setting van het monument en de onzekerheid over de fundering en de afwerking van de sokkel (waardoor schade kan ontstaan bij een mogelijke verplaatsing). Aan de hand van deze informatie heeft het college besloten om het Bevrijdingsmonument niet te verplaatsen. Wel werd geadviseerd om langs de plint van de ANWB-flat een rij lage boompjes aan te planten zodat de begane grond rond dit gebouw iets aantrekkelijker wordt.