25 november 2015

Extra kansen voor Maastricht Oost

Gemeente Maastricht, Albert Heijn Maastricht en Avenue2 werken samen

Nog voor opening van de tunnel eind 2016 krijgt de bovengrondse herinrichting van Maastricht Oost extra kansen door de samenwerking van Albert Heijn, gemeente Maastricht en bouwer Avenue2. Op basis van de reeds bekende contouren van de Groene Loper voor A2 Maastricht hebben betrokkenen gezamenlijk gekeken naar extra mogelijkheden voor de gebiedsontwikkeling. Albert Heijn wil graag een nieuwe winkel bouwen. Gemeente Maastricht kiest voor de herinrichting van het Koningsplein/Oranjeplein tot een nieuw stadspark. En Avenue2 zal de Gemeenteflat renoveren. De ambitie is hoog. Naar verwachting start eind 2015, begin 2016 de nieuwbouw Albert Heijn. Realisatie van het stadpark tussen 2016 en 2019. En renovatie van de Gemeenteflat in 2018/2019.

Wethouder ruimtelijke ontwikkeling Gerdo Van Grootheest: “De plannen voor de Groene Loper inspireren ook anderen om na te denken over vernieuwing en verbetering. De huidige plannen voor het gebied Centrum Oost zijn een goed voorbeeld van publiekprivate samenwerking. De nieuwbouw van Albert Heijn is een vliegwiel voor de opstart van de A2-gebiedsontwikkeling. Een voorbeeld dat navolging verdient.”

De afgelopen twee jaar hebben Avenue2, projectbureau A2 Maastricht, gemeente Maastricht, corporaties, Provincie Limburg en vertegenwoordigers van bedrijfsleven en buurtkader nieuwe mogelijkheden voor Maastricht Oost samen onderzocht.

Besluiten

Na een langdurig afwegingsproces tussen verbouwen of sloop, heeft Albert Heijn Zaandam de voorkeur gegeven aan nieuwbouw. Nieuwbouw van de locatie aan de Scharnerweg is incl. Etos en Gall en Gall plus herinrichting van het totale parkeerterrein na sloop van de huidige Albert Heijn. De gemeente Maastricht heeft besloten de vereiste bestemmingsplanprocedure op te starten. De in de nieuwbouw begrepen uitbreiding (van 4.100 m2 nu naar 5.000 m2 bruto winkelvloeroppervlakte) past in het gemeentelijke detailhandelsbeleid. Nieuwbouw en herinrichting betekent ook een betere verkeers-ontsluiting van Albert Heijn aan de Scharnerweg en een ontlasting van de Frankenstraat.

Door de keuze voor de dubbellaagse tunnel, hoefde de Gemeenteflat niet gesloopt te worden. Sinds 2009 is het rijksmonument eigendom van Avenue2. De appartementen worden momenteel bewoond door tijdelijke huurders. De totale investering (nieuwbouw Albert Heijn, renovatie gemeenteflat en infra) bedraagt ca. € 20 mln.

Nieuw ‘stadspark’

Door de nieuwe plannen komt de Gemeenteflat zoals vanouds ruimtelijk weer helemaal ‘vrij’ te liggen. Dat biedt meer mogelijkheden voor renovatie en toekomstige nieuwe gebruikers.

Een nieuwe Albert Heijn en renovatie van de Gemeenteflat sluiten direct aan op de langer levende wens vanuit de wijkontwikkeling om te komen tot een ingrijpende herinrichting van het Koningsplein/Oranjeplein tot een nieuw ‘stadspark’. Dit nieuwe stadspark gaat naadloos aansluiten op het door Avenue2 in te richten openbaar gebied. Door de ondertunneling maakt het huidige passieve ‘kijkgroen’ plaats voor een stadspark dat deels geschikt is voor evenementen. Het nieuwe park wordt gefaseerd uitgevoerd in relatie tot het beschikbare budget uit de wijkontwikkeling voor € 515.000,-.

Op 2 december vindt een algemene informatieavond plaats voor de wijken Wittevrouwenveld, Wyckerpoort en Scharn. Dit is een extra bijeenkomst als opstart voor de planologische procedure die nodig is voor de nieuwbouw van Albert Heijn.

Impressie nieuw centrum Maastricht Oost