11 mei 2016

Gemeenteflat

Update 12 mei 2016

Inmiddels is het torentje van de Gemeenteflat ingepakt.


Het dak van het torentje van de Gemeenteflat op de hoek van de Scharnerweg en het Oranjeplein is in de loop der jaren aangetast door invloeden van buitenaf. Afgelopen weekend zijn er wat brokstukjes naar beneden gekomen. Daarop is het gebied rondom het torentje afgezet.


Inmiddels zijn bouwspecialisten ter plekke gaan kijken. Er is besloten om het torentje met netten in te pakken om zo de veiligheid te borgen. Deze werkzaamheden worden komende dagen uitgevoerd door Laudy Bouwservice of een onderaannemer. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden wordt een hoogwerker ingezet. Er zijn tijdens controles geen andere gebreken vastgesteld.

Zoals bekend wordt op de langere termijn de Gemeenteflat gerenoveerd. Het herstel van het torentje wordt in dat plan meegenomen. Op welke wijze deze renovatie wordt vormgegeven wordt nu onderzocht door het team vastgoed van de huidige eigenaar Avenue2. Actualiteiten over de bovengrondse herinrichting voor het project A2 Maastricht zijn te volgen op www.mijngroeneloper.nl.

In de Gemeenteflat wonen nu tijdelijke huurders. Verhuur en tijdelijk beheer zijn in handen van Koningspleinflatbeheer. Deze organisatie heeft de tijdelijke bewoners geïnformeerd.