29 oktober 2018

In gesprek met... Groene Loper krijgt bijenlint dankzij de Nutsschool

Volgend jaar juni bloeit er een bijenlint op de hoek van de Adelbert van Scharnlaan en de Groene Loper. Daar hebben de kinderen van de Nutsschool nu al voor gezorgd. Op donderdag 25 oktober strooiden zij zaadjes op vier hectare grond. “Het is altijd leuk om de natuur mee te helpen!” aldus Sarah uit groep 8.

Iets extra’s voor de omgeving

Juf Cathalijn roept haar leerlingen bij elkaar. Er worden tweetallen gemaakt en in de meegebrachte emmertjes wordt zand gemengd met zaadjes. Peter Alblas van CNME legt aan zijn 90 ‘assistenten’ uit waarom. “Om te voorkomen dat er teveel zaadjes op een plek komen en ze onderling ruzie krijgen, mengen we het met zand.” Op termijn komen hier nieuwe huizen, maar voor het zover is willen CNME Maastricht en Regio, Ballast Nedam Development, Gemeente Maastricht en Projectbureau A2 Maastricht gezamenlijk alvast iets extra’s doen voor de omgeving.

Voorproefje

De kinderen staan aan de rand van een groot terrein. Ballast Nedam Development heeft het alvast volledig ‘inzaaiklaar’ gemaakt. Er zijn linten gespannen, zodat de leerlingen precies weten waar ze mogen zaaien. Directeur van Ballast Nedam Development Onno Dwars: “We hebben bij onze projecten altijd veel aandacht voor de ecologische kant van het verhaal. We wilden hier bijvoorbeeld geen standaard gras inzaaien, maar door een zaadmengsel de biodiversiteit en het woon- en leefklimaat van Maastricht-Oost verbeteren. Daar dragen we graag aan bij als ambassadeur van de 17 Werelddoelen van de Verenigde Naties.”

Bijenhoofdstad

Alle kinderen gaan het terrein op en strooien het zaadmengsel uit. Voor Sarah en Kiki is dit niet de eerste keer. Twee jaar geleden zaaiden ze samen met hun klasgenoten de Groene Voorloper. “Toen was het heel koud en stonden we in de blubber”, herinnert Kiki. “Nu is het gelukkig lekker weer. Ik vind het heel speciaal dat onze school hiervoor is uitgekozen” vult Sarah haar vriendin aan. De meiden zijn blij met de Groene Loper. “Vroeger moesten we die drukke weg over en via de loopbrug. Nu is het veel mooier en zijn er ook restaurantjes”, vertelt Kiki. Het bijenlint is heel belangrijk volgens de twee. “Bijen zorgen ervoor dat we kunnen eten, want zij bestuiven bloemen en planten”, weet Sarah. “Er zijn in totaal 360 bijensoorten en in Maastricht hebben we er 180. Daarom zijn wij bijenhoofdstad van Nederland!”

Wauw

Peter probeert ondertussen het inzaaien een beetje te coördineren. “Er is verrassend veel plek voor natuur in onze stad. CNME kijkt altijd naar de kansen om een gebied ‘ecologisch uit te buiten’. Al is het maar tijdelijk. Toen ik dit terrein zag, heb ik Ballast Nedam Development gebeld en samen met de gemeente en Projectbureau A2 hebben we gekeken wat mogelijk was.” CNME zet zich in voor de VN-Werelddoelen ‘leefbare, duurzame steden’ en ‘klimaatverandering stoppen’. Met het bijenlint komt het verwezenlijken van deze doelen weer een stapje dichterbij. De natuur valt niet volledig te regelen, maar Peter verwacht dat in de zomer van 2019 veel in bloei staat. “Klaprozen, kamille, wilde cichorei, slangenkruid en zelfs de wouw. Dat is pas wauw! Let maar op: volgend jaar kunnen bruidspaartjes hier prachtige foto’s maken.”

Betrokken

De Nutsschool heeft al vanaf het begin een goede relatie met de Groene Loper. Peter: “De kinderen klimmen op de stammen van de bomen langs de A2. De luchtkwaliteit en veiligheid rondom hun school is enorm verbeterd.” De emmertjes zijn inmiddels leeg, Juf Cathalijn is tevreden. “We vinden het belangrijk dat de kinderen betrokken zijn bij hun leef- en speelomgeving. Door het inzaaien zijn ze op een leuke manier bezig met de natuur in hun buurt.” En die gaat zeker na vandaag nog meer groeien en bloeien.