14 januari 2016

Ingebruikname Groene Loper vanaf Severenstraat tot aan Meerssenerweg

Dit deel van de Groene Loper is alleen voor langzaam verkeer zoals voetgangers en fietsers en loopt door tot in het Buitengoed Geul en Maas (voorheen Landgoederenzone).

Via de Wielerbaan kunt u straks veilig over de A2. De brug is vooral bestemd voor recreatief verkeer en wordt daar ook op ingericht. Aan weerszijden van het brugdek komen plantvakken met hagen en langs de op- en afrit lindebomen. Verlichting komt er niet op de brug omdat het licht van de snelweg volstaat. In 2016 wordt de aanlanding bij de Severenstraat veilig ingericht en kan dit deel van de Groene Loper in gebruik worden genomen. Wij houden u op de hoogte van de vorderingen.