3 april 2015

Makelaars van de Tussentijd begeleiden transitie Maastricht Oost

Sinds het afronden van de betonnen ruwbouw gaat een groot deel van het tunnelwerk ondergronds verder. Bovengronds kijken we tussen Geusselt en Europaplein uit op de grote A2-zandbak. Pas in 2026 zal hier de volledige Groene Loper klaar zijn. Wat gebeurt er in de tussentijd? Met die vraag gaan Makelaars van de Tussentijd aan de slag. Uit 27 kandidaten werden zij gekozen om het gebied tijdelijk in te vullen.

Matchmakers uit Utrecht

Makelaars van de Tussentijd is een groep van acht professionals op het gebied van stedenbouw, architectuur, planologie, projectontwikkeling, culturele evenementen, beeldende kunst, horeca en communicatie. De organisatie bestaat sinds 2012 en is gevestigd in Utrecht. Namens Makelaars van de Tussentijd is Pieter Akkermans kartrekker voor A2 Maastricht. Twee tot drie dagen per week zet hij zich in voor het project om invulling te geven aan wat heet ‘transitiemanagement. Maar niet alleen.

Pieter: “Ik zie dat er in het gebied al van alles gebeurt. Ik zie dat Caracola en het WerkHuis ontstaan zijn, en het stadslandbouwproject 50|50 B Green bij het Leger des Heils. Wij kijken in hoeverre we bestaande initiatieven groter kunnen maken en of we daarop kunnen aanhaken. Partijen aan elkaar koppelen en mensen het samen laten doen, is onze rol.”

Pieter Akkermans

Gebied nu al gebruiken

Transitiemanagement is een relatief nieuw fenomeen. Het is dan ook bijzonder dat bij een project als A2 Maastricht een aparte functie hiervoor vrijkomt. “Het zou zonde zijn om de hele tussenliggende periode niets met het gebied te doen, toch?”, stelt Pieter. “Het is juist leuk als mensen uit de buurten het gebied zelf al een invulling geven. Dan voelt het straks alsof het gebied al van ons samen is en wordt het in zekere zin al gebruikt”, legt Pieter uit. “Dat komt de inpassing van dit nieuwe stadsdeel alleen maar ten goede. Liever niet wachten op ‘de toekomst’ dus, maar met elkaar aan de slag.”

Frank Hermse

Ideeën stromen binnen

Pieter en zijn collega Frank Hermse voeren nu al gesprekken met mensen uit de buurt. Dat leverde al een hoop interessante ideeën op. Het komt er nu op aan om te kijken wat er mogelijk is en aan welke voorwaarden initiatieven moeten voldoen voor realisatie. “We kijken niet alleen door een roze bril”, aldus Pieter. “We letten bijvoorbeeld ook op risico’s van verloedering. We zijn nu op zoek naar een leuk en klein begin dat voor de zomer al zichtbaar is. Een idee dat ook anderen weer op ideeën brengt. De komende twee jaar willen we vooral een goede basis leggen, zodat de initiatieven en ideeën voor de Groene Loper daarna als vanzelf ontstaan. Hopelijk ontstaat er dankzij de transitie en de eerste plannen voor de gebiedsontwikkeling een nieuwe dynamiek die de stad een extra laag geeft. Maar daarnaast hoop ik ook dat het een voorbeeld wordt voor andere gebiedsontwikkelingsprojecten in het land. Dan is de transitie voor mij geslaagd”, sluit Pieter af.

Heb je zelf een leuk idee om de lege A2-werkterreinen tijdelijk in te vullen? Mail je idee dan naar groeneloper@makelaarsvandetussentijd.nl.