16 november 2015

Vooruitlopen op de Groene Loper

Onder deze titel organiseerde de Nutsschool Maastricht op 12 november een thema-avond voor ouders en omwonenden van de school. De thema-avond trok een gemengd gezelschap van zo’n 25 mensen. Ook organisaties uit de buurt als Stichting Radar, de Alevitische Vereniging en buitenschoolse opvang waren aanwezig.


Pieter Akkermans van Makelaars van de Tussentijd gaf een presentatie over de tijdelijke activiteiten die plaatsvinden en nog mogelijk zijn totdat de Groene Loper definitief wordt aangelegd. Twee van die activiteiten stonden centraal deze avond: het plan van Makelaars van de Tussentijd om bloemen in te zaaien op de bouwplaats. En daarnaast de ruimte voor initiatieven om een deel van het bouwterrein tijdelijk te beheren en in te richten.

‘Groenteloper’

Corny Peusens van het Leger des Heils vertelde over het project 50|50 B Green bij de Kolonel Millerstraat. Dit is een mooi voorbeeld van hoe je een braakliggend terrein kan opknappen en een leuke functie geven. Er staan nu 100 moestuinbakken (kisten van de fruitveiling) waarin verschillende partijen tuinieren. Het idee is om 50|50 B Green te laten uitgroeien tot een ‘Groenteloper’ door de hele wijk. De Stichting Maatschappelijke Projecten Maastricht biedt 10 moestuinbakken met teelaarde aan voor een nieuw initiatief in de buurt van de Nutsschool, voegde Corny Peusens toe.

Terrein in eigen beheer

Langs de Nassaulaan en de tijdelijke parkeerplaats van ROC Leeuwenborgh komt een plantsoenstrook. Deze kan tijdelijk gebruikt worden, totdat er in 2017 bomen worden geplant. De Nutsschool, BSO de Boomhut en Radar willen hier samen met buurtbewoners initiatief voor nemen. Er zijn al de nodige ideeën: een buitenspeelplek, aanplant van groen en tuinieren in bakken zoals bij 50|50 B Green Maastricht. Belangrijk is vooral dat ideeën aan elkaar gekoppeld worden en het een aantrekkelijke plek voor de gehele buurt wordt.

Bloemen zaaien

Makelaars van de Tussentijd willen de eerste contouren van de toekomstige Groene Loper al gedeeltelijk zichtbaar maken. Dit willen ze doen door een Groene voorLoper met wilde bloemen aan te leggen op een dunne laag tuinaarde (bekijk het plan hier). Dit zijn eenjarige bloemen zoals klaprozen, die snel groeien waardoor het resultaat snel zichtbaar is. De A2-projectorganisatie heeft het plan goedgekeurd en medewerking toegezegd. Het inzaaien van de planten zal gebeuren door buurtbewoners, scholieren en andere betrokkenen. In de komende maanden vinden op het terrein wel nog een aantal werkzaamheden plaats, waaronder de aanleg van riolering en fundering voor de weg. We verwachten dat we begin 2016 kunnen zaaien.

Werkgroep gestart

Het was een leuke avond met enthousiaste mensen vol ideeën. Aan het eind hebben acht mensen zich opgegeven voor een werkgroep die gaat zorgen voor de verdere uitwerking en uitvoering van de plannen. Mocht u niet bij deze avond aanwezig zijn geweest, maar sluit u zich wel graag aan bij deze werkgroep, meld u dan aan via: groeneloper@makelaarsvandetussentijd.nl.