23 september 2019

Sloop en renovatie blok 8

Afgelopen week is de sloop van een deel van blok 8 van start gegaan. Daar hebben we niet eerder over bericht. Dat hadden we graag anders gedaan. Onze excuses daarvoor. Bij deze informeren we u alsnog over de werkzaamheden.

Het sloopwerk is op maandag 16 september gestart en zal naar verwachting tot eind september duren. Daarna wordt het puin afgevoerd.

Hinder

Het slopen gebeurt met een sloopkraan, die het gebouw beetje bij beetje afbreekt. Omwonenden kunnen geluids-, trillings- en stofoverlast hebben. Om stofhinder zoveel mogelijk te voorkomen, staan er waterkanonnen om te benevelen. Vanwege de veiligheid zijn de trottoirs en parkeervakken aan de voorzijde van blok 8 (aan de Groene Loper) tijdelijk afgezet.

Breken en afvoeren puin

Het puin wordt tijdens de sloopwerkzaamheden al stap voor stap kleiner gemaakt. Daarna wordt het puin helemaal verbroken tot kiezelsteentjesformaat. Dat gebeurt met een puinbreekinstallatie. Van het puin wordt een herbruikbaar materiaal gemaakt. Het verkleinde puin wordt afgevoerd. De vrachtauto’s die het puin afvoeren rijden via de achterkant van blok 8, via de Schepen Roosenstraat en de Groene Loper (richting het noorden) weg.

Werkdagen/-tijden

De werkdagen zijn van maandag tot en met vrijdag. De werkdag begint ongeveer om 8.00 uur en eindigt rond 17.00 uur. Als de planning in het gedrang komt, is werken in de avonduren en op zaterdag mogelijk.

Renovatiewerkzaamheden

Als het sloopwerk klaar is, start de renovatie van het deel van blok 8 dat blijft staan. Hier gaan verschillende werkzaamheden voor plaatsvinden, zoals het vervangen van de kozijnen en het reinigen en opnieuw voegen van de gevel. Het kan zijn dat omwonenden van deze werkzaamheden ook af en toe hinder ervaren. De renovatie duurt naar verwachting tot begin 2020.

Het sloopwerk wordt uitgevoerd door Avenue2 (GBN/Strukton). Laudy Bouw & Ontwikkeling voert de renovatiewerkzaamheden uit.

Meer over blok 8

Nog niet zo lang geleden stonden er negen flats (blokken) aan weerszijden van de A2 die moesten worden gesloopt voor de ondertunneling. De eerste flats voor de realisatie van de tunnel en de tijdelijke autoweg. De laatste voor de bovengrondse herinrichting. Maar de laatste flat ('blok 8') krijgt een nieuwe toekomst en wordt onderdeel van de nieuwe straatwand langs de Groene Loper. Lees meer over de nieuwe toekomst van blok 8.